Cover Image

Vol. 4 (2020). KYDALIMOS. Studies in Honor of Prof. Georgios St. Korres

Πηγή Καλογεράκου, Αφροδίτη Χασιακού, Μιχάλης Κοσμόπουλος, Ιωάννης Λώλος, Χριστίνα Μαραμπέα, Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου, Ελευθέριος Πλάτων

Abstract


Volume 1: ISBN 978-960-466-229-6. PDF

Volume 2: ISBN 978-960-466-230-2. PDF

Volume 3: 978-960-466-231-9. PDF

Volume 4: 978-960-466-232-6. PDF

 

VOLUME 1

Κ. ΚΟΠΑΝΙΑΣ, Συστήματα οικονομικής διαχείρισης στη Μεσοποταμία  (4η - 2η χιλιετία π.Χ.)

Κ. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ, Κερκυραϊκή προϊστορία: Μικρή επισκόπηση

Γ. ΛΩΛΟΣ, Α. ΜΑΡΗ, ΕΥ. ΚΥΡΙΑΤΖΗ, Σπήλαιο Καταβόθρα Χώρας Τριφυλίας:  Νεολιθικά ευρήματα ανασκαφής Σπυρίδωνος Μαρινάτου, 1955

Δ. ΚΑΗ, Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Λίθινος πέλεκυς Νεολιθικής περιόδου από τα Διόδια Μεσσηνίας

Ε. ΑΝΔΡΙΚΟΥ, Δύο νεολιθικά ειδώλια από τα Μεσόγεια Αττικής

Β. ΛΕΤΣΙΟΣ, Λίθινο ανθρωπόμορφο ειδώλιο με οπή ανάρτησης από το σπήλαιο «Τάφος»,  στην περιοχή του χωριού Κρούστας Αγίου Νικολάου Κρήτης

Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Το Κάστρο της Μύρινας στην προϊστορία και αρχαιότητα: Λαξεύματα και βραχογραφίες

Γ. ΒΕΝΙΕΡΗ, «Επιστροφή στας Μυκηναϊκάς Ακροπόλεις». Αναζητώντας ίχνη προϊστορικής  κατοίκησης στην Ακρὀπολη των Αθηνών

Μ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ-ΓΙΩΤΑ, Πρωτοελλαδικοί «κρατευτές» και άλλα τελετουργικά σκεύη από την Κάτω Κηφισιά

Ε. ΚΟΡΚΑ, Αγγείο από ναυάγιο της ύστερης Πρωτοελλαδικής – πρώιμης Μεσοελλαδικής περιόδου

Π.Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ, Προβλήματα ερμηνείας των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της Πρωτοελλαδικής  ΙΙ περιόδου. Το παράδειγμα του οικισμού στη Βοϊδοκοιλιά Μεσσηνίας

J. RAMBACH, Die Ausgrabungen in der P.O.T.A. Romanou/Navarino-Dunes Hotelkomplex  bei Romanos in der Pylia/Messenien

Η. ΣΠΟΝΔΥΛΗΣ, Παυλοπέτρι. Μια βυθισμένη θέση στη Λακωνία

Π. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ, Αρματοδρομία και συμπόσιο στη μετανακτορική Τίρυνθα

Ι. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ, Ο εμπορικός και ναυτικός προσανατολισμός του βασιλείου της Πύλου

D. CONSTANTINIDIS, Making connections at Mycenaean sites in the Messenian landscape

Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κοσμικές δομές και επίσημη τελετουργία: Η περίπτωση  του κεντρικού ανακτορικού μεγάρου της Πύλου

Μ.Β. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μυκηναϊκό διοικητικό κέντρο στην Ίκλαινα Μεσσηνίας

Ε. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, Αποθέτης κεραμικής στο Καταρραχάκι Κουκουνάρας Μεσσηνίας:  Πρώτη παρουσίαση

A. NAFPLIOTI, The demise of the palatial system in the mainland and residential mobility in the  Aegean: A refugee Mycenaean elite on LH IIIC Naxos?

D. SCHILARDI, Evidence of horses and chariotship from Mycenaean Koukounaries οf Paros

M. RITACCO, Η εγκατάσταση των Μυκηναίων στα Δωδεκάνησα και τα παράλια της Μικράς Ασίας

J. BOUZEK, Notes on relations between Mycenaean Greece and the Central European Tumulus culture

S. HOOD, The Topsham double axe and British tin

K.A. WARDLE, Wessex and Mycenae: A rapprochement?

 

VOLUME 2

M. BENZI, Nudity in Bronze Age Aegean art 

H. TZAVELLA-EVJEN, Movement and depth in the Late Bronze Age frescoes

Α. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Ηθμωτή υδρία Βολιμιδίων. Συμβολή στην «άγνωστη» Μετανακτορική  περίοδο της Πυλίας

Η. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, Ηπειρωτικές και κυκλαδικές πρόχοι με παραστάσεις πτηνών. Τυπολογικές  και χρονολογικές παρατηρήσεις

Σ. ΣΠΑΝΟΣ, Παράσταση ναυαγίου σε μυκηναϊκό αγγείο από τις Κουκουναριές της Πάρου

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΣΥΒΡΙΔΗ, Δύο πολύτιμες μυκηναϊκές πυξίδες με αινιγματική διακόσμηση  κριαριών

E. KOISHI, Η εικονογραφική εξέλιξη του θέματος του σκύλου σε παραστάσεις κυνηγίου στην  αιγαιακή σφραγιδογλυφία

ΣΤ. ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ, Με αφορμή έναν σφραγιδόλιθο με παράσταση «πόσιος ιχθύων»  από τη συλλογή H. Schliemann

Δ. ΚΟΚΚΕΒΗ-ΦΩΤΙΟΥ, Μυκηναϊκό ξίφος από την Εύβοια

Α. ΧΑΣΙΑΚΟΥ, Το οδοντόφρακτο μυκηναϊκό κράνος στη Μεσσηνία

Χ.Η. ΤΣΕΛΙΟΣ, Από τον χαλκό στον σίδηρο. Μεταλλοτεχνικές πρακτικές και τεχνολογική μετάβαση

E. MIKROGIANNAKIS, A glimpse of Homeric (Mycenaean) technology

Χ. ΜΑΡΑΜΠΕΑ, Υστεροελλαδικά κτερίσματα Βοιωτού κτηνοτρόφου

Λ. ΚΟΛΩΝΑΣ, Ομοιότυποι θολωτοί τάφοι Μυκηναίων τοπαρχών της νοτιοδυτικής Αιτωλοακαρνανίας

Σ. ΚΑΣΚΑΝΤΙΡΗ, Ανασκαφή μυκηναϊκού τάφου στη θέση Γ του «Αγίου Κωνσταντίνου» της Κρήνης  Πατρών

ΕΥ. ΜΑΛΑΠΑΝΗ, Ο θαλαμωτός τάφος Κ-3 στον Εγκλιανό της Πύλου

V. PETRAKIS, Grooves and depressions at the entrances of early Mycenaean tholos tombs  from the Southwestern Peloponnese

Γ.ΕΜΜ. ΧΑΤΖΗ, Οι θολωτοί τάφοι στο Ψάρι Τριφυλίας

L. ALBERTI, Return ticket: ‘Minoan’ and ‘Mycenaean’ tholos tombs at Knossos

Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Χ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ, Ο αρχιτεκτονικός τύπος του σπηλαιώδους θαλαμωτού  τάφου της Νεοανακτορικής περιόδου στην Κρήτη

Y. GALANAKIS, ‘Squaring the Circle’: Vaulted tombs, architectural variation and the construction  of ‘traditions’ in Late Minoan Crete

Κ. ΒΟΥΤΣΑ, Σκέψεις για τον αμυντικό οπλισμό κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο με αφετηρία  τις πινακίδες Sh από το ανάκτορο της Πύλου

Α. ΓΚΙΟΚΑ, Η υπόθεση της αντιδικίας της ιέρειας e-ri-ta με τον da-mo: H αρχαιότερη γνωστή  περίπτωση δικαστικής (φορολογικής) διένεξης έως σήμερα

TH.G. PALAIMA, Iklaina, Traganes, a-pu2, and Aἰπύ

Ο. ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ, Στοιχεία για την άσκηση τελετουργικών και «λατρευτικών» πράξεων  κατά τους προϊστορικούς χρόνους, στα Μεσόγεια της Αττικής

V. LA ROSA, Fish and shellfish at Phaistos and Ayia Triada (Crete): Between representation  and consumption

Λ. ΠΛΑΤΩΝ, Γύρω από τη σημασία του «ζεύγους» στη μινωική, θρησκευτική και κοσμική  ιδεολογία

Θ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Παράλληλοι συμβολισμοί. Με αφορμή μια ταναγρική σαρκοφάγο

H. MOLLASALEHI, Θεωρητική προσέγγιση στην αρχαιολογία της θρησκείας

Χ.Γ. ΝΤΟΥΜΑΣ, Αρχαιολογικό εύρημα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις: Δύο παραδείγματα  από την Κρήτη

P. WARREN, Braudel and modelling Minoan history

Λ. ΚΑΡΑΛΗ, Η αρχαιολογική μαρτυρία για το σκύλο στην αρχαιότητα: Mε έμφαση στην αρχαία Ελλάδα

Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη μιας μυκηναϊκής εγκατάστασης στην  ενδοχώρα της Ηλείας («Κουτσοχέρα» Διασέλλων) με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Κ. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Η. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Ι. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, Γεωαρχαιολογικές παρατηρήσεις και παλαιοπεριβαλλοντικές συνθήκες στο Ναβαρίνο

G.E. GIGANTE, S. RIDOLFI, The enigma of prehistoric gold and the Messenia gold

G. RANIERI Geophysics as a means to reduce archaeological risk. Examples from the Pylos area (Western Peloponnese, Greece)

Α. ΧΡΟΝΗ, Φωτοερμηνεία – τηλεπισκόπηση και γεωφυσική διασκόπηση στον όρμο της Βοϊδοκοιλιάς  του νομού Μεσσηνίας για τον εντοπισμό θαμμένων αρχαιολογικών καταλοίπων

 

VOLUME 3

M. OPPERMANN, Altäre vorrömischer Zeit am Westpontos. Eine Bestandsaufnahme

H. MATTHÄUS, Kulturkontakte zwischen der Levante und dem zentralen Mittelmeergebiet  in der Frühen Eisenzeit: Metallgefäße gesellschaftlicher Eliten im präkolonialen Kontext

U. MUSS, Divine images of Artemis at Ephesos  

B. ANDREAE, Pergamos oder Telephos? Zwei Gründungsmythen von Pergamon  

Α.I. ΒΟΣΚΟΣ, Ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον. Ἡ τοπωνυμικὴ μαρτυρία  

Δ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Παρατηρήσεις στα γενικά αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα των Σόλων  υπό το φως των νεότερων ανασκαφικών ερευνών

Ι. ΛΕΒΕΝΤΗ, Eπιτύμβια ρωμαϊκά ανάγλυφα από τη Θεσσαλία: Προβλήματα χρονολόγησης  και εικονογραφικές παρατηρήσεις

Ν. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ, O αποθέτης της λευκής κύλικας των Δελφών

Α.Κ. ΚΥΡΟΥ, Το Σπήλαιο του Νυμφολήπτου. Από τους χορούς των Νυμφών στον νεοπλατωνικό  διαλογισμό

Α. ΝΤΟΒΑ, Νέα Σμύρνη, αρχαίοι τάφοι επί της οδού Αγίας Σοφίας

ΕΙΡ. ΠΕΠΠΑ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Νίκη ηνίοχος. Πήλινοι τύποι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

E. SIMON, Der junge Nestor

Κ. ΦΩΤΙΟΥ, Ο κλασικός Μαραθώνας

ΕΥ. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ, Παραδόσεις της Αττικής και της Μεσσηνίας: Κοινές αναφορές  και συσχετισμοί στο έργο Ἑλλάδος περιήγησις του Παυσανία

Γ.Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Περὶ χώρας Μεσσηνίων

P. MORENO, Τα δύο τμήματα του αναγλύφου στη Μεσσήνη και το σύμπλεγμα από τον Λεωχάρη  και τον Λύσιππο στους Δελφούς, με το κυνήγι του Αλέξανδρου και του Κρατερού

G. STEINHAUER, Le téménos du Héros spartiate

E. PÖHLMANN, The alphabet comedy of Callias of Athens in Athenaeus’ Deipnosophistai

W. SCHULLER, Der Ruhm der Hetären

Δ.ΣΤ. ΚΟΡΡΕΣ, Β.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. ΧΥΤΑΣ, Κ.Ν. ΜΑΡΚΑΤΟΣ, Ν.Ε. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Τα «πιστεύω» του Ιπποκράτη για τις κακώσεις της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού: Νέες ή παλιές αντιλήψεις;

ΧΡ.Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Η οικονομική και επαγγελματική απασχόληση των Μαθητών του Χριστού.  Συμβολή στην οικονομία και οικονομική διανόηση των χρόνων της Καινής Διαθήκης

A. BAMMER, Ein byzantinischer Wohnturm aus Ephesos

Ν. ΓΚΙΟΛΕΣ, Η βυζαντινή ναοδομία της μεταβατικής περιόδου (7ος – μέσα 9ου αιώνα)

N. KOUTRAKOU, “Archaeology” in Early and Middle Byzantine hagiography

Ν. ΠΟΥΛΟΥ, Εφυαλωμένη κεραμική με λευκό πηλό από την Κωνσταντινούπολη (GWW I-II / 7ος - 9ος αιώνας): Η διάδοση στον αιγαιακό χώρο

Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Υδραίος ναυμάχος Αναστάσης Τσαμαδός. Η αγωνιστική δράση  και το τέλος του ήρωα μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου του πλοίου – βρικίου «Αρης»

Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μανιάκι, 20 Μαΐου 1825

Α.Ι. ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ, Ενθυμήματα της ναυμαχίας στο Ναβαρίνο

Π. ΓΑΒΑΛΑ, Λακωνία – Μεσσηνία: τόσο κοντά, αλλά τόσο μακριά. Οι σχέσεις ανάμεσα στους  όμορους νομούς το πρώτο μισό του 19ου αιώνα από το Αρχείο Δ.Κ. Σαλβαρά

S. HEUCK ALLEN, A tale of two doctors with the Greek guerillas in World War II

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ, Ο αρχιτέκτων Δημήτρης Πικιώνης: Δάσκαλος και μύστης

Ι. Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Καλαμάτας και η διαχείρισή της  μετά τους σεισμούς

Δ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ένας Ιταλός γλύπτης στο A΄ Κοιμητήριο Αθηνών

Μ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Διαμαντής Διαμαντόπουλος (1904-1995). Ut pictura poesis?

Δ.Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, Ἀνεμώρεια – Ἄνεμος – Ἀέρας

Ν. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, «Το εις ενικόν απευθύνεσθαι» ως διαχρονική έκφραση της ελληνικής  επικοινωνίας. Ιστορικο-κοινωνιολογική συμβολή

 

VOLUME 4

W. ARENTZEN, Schliemann’s first publication  

W. BAHLCKE, Zum 175. Geburtstag einer alten Friedländer Bürgerin

W. BÖLKE, Die Sammlung Rabl – Virchow und ihre Bedeutung für die Schliemannforschung  

G. FLOUDA, Heinrich Schliemann and the ‘Itineraries’ of the Smithsonian Trojan Collection

R. HILSE, Die „Heinrich-Schliemann-Gesellschaft“ Ankershagen e.V.

A. JÄHNE, Heinrich Schliemann in Russland  

M. LEHRER, Memorial Archaeology and the Manipulation of memory:  Schliemann in Rome, 1868  

Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, «(…) ἔρρωσο. Ἑρρῖκος Σχλιέμανν». Η ανακάλυψη του Μυκηναϊκού πολιτισμού  και η δημιουργία του «Μυκηναίου Μουσείου» μέσα από τις αναφορές των πρωταγωνιστών της

Ι. ΠΡΟΒΙΔΗ, Σλήμαν – Τσίλερ: Οικοδομική δραστηριότητα στην Αθήνα του τέλους  του 19ου αιώνα

Χ. ΤΖΑΛΑΣ, O Ερρίκος Σλήμαν και η αναζήτηση του Τάφου του Μεγαλέξανδρου

D.Α. TRAILL, Schliemann’s visit to Delos in 1870

H. FAENSEN, Griechenland in den Augen von Friedrich Wilhelm IV  

E.K. JAECKEL, Die Lesbarkeit der Landschaft: Zu Chateaubriands Itinéraire

Π. ΜΠΟΥΓΙΑ, Από τα αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης στα τεκμήρια ελληνικότητος:  Η συλλογή αρχαιοτήτων από αρχαιοθήρες, αρχαιολάτρες και Ελληνες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Το ενδιαφέρον για την περιοχή της Τρωάδας κατά τον 18ο αιώνα

K.W. RICHTER, Μύλλερ των Ελλήνων: Μνημείον του αοιδού ελληνικής ελευθερίας.  Der Dessauer Philhellene Wilhelm Müller im Gedächtnis Griechenlands

R. STUPPERICH, Carl Theodor’s Neckar Athens. Antiquity and Science  in 18th century Palatinate  

T. KATSUMATA, The introduction of the Neo-Byzantine style over the Neo-Classical architectural design in the Greek kingdom of the 19th century

Β. ΜΑΥΡΙΚΑ, Ρωμαϊκά και αιγυπτιακά μοτίβα σε κτήρια του 19ου και πρώιμου 20ού αιώνα  στον ελλαδικό χώρο: Σκόπιμες και ακούσιες προσεγγίσεις του «άλλου»

ΕΥ.Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Aπηχήσεις αρχαιοελληνικότητας στη νεοελληνική ποίηση.  Η περίπτωση των μνημείων

Ν. ΣΑΚΚΑ, Ιλισός – Λύκειο: Iστορίες της αόρατης Αθήνας

Κ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ρόλος του πολέμου στις αφηγήσεις περί της προϊστορίας του Αιγαίου:  Θεωρίες και ερμηνείες από τον 19ο αιώνα ως σήμερα

Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΚΕΒΟΥΛΗ, Η ανακάλυψη και η «αποκάλυψη» των γραπτών στηλών Δημητριάδος – Παγασών. Μαρτυρίες από το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Α. ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ, Το έργο του Αδαμάντιου Αδαμαντίου στην Αρχαιολογική Υπηρεσία:  «Πρὸς ἀναστήλωσιν καί εὐπρέπειαν τῶν βυζαντινῶν μνημείων»

ΣΤ.Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Γεώργιος Σωτηριάδης και ο θολωτός τάφος στον Αρνό Μαραθώνα

Α. ΣΑΜΨΩΝ, ΣΤ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Σπήλαιο Νέστορος Πύλου, 1953: Συμβολή στη βιογραφία  του Δημητρίου Ρ. Θεοχάρη

Γ.Γ. ΛΩΛΟΣ, Ενα άγνωστο δημόσιο έργο των Λαγκαδινών μαστόρων: Η αναστήλωση  του βασιλικού Θολωτού Τάφου IV στην Πύλο του Νέστορος

ΕΥ.ΧΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, Οι αρχές της «Ολοκληρωμένης Προστασίας» και η «βιωσιμότητα» του πολιτισμικού πλούτου της χώρας μας


Full Text:

Vol_1 Vol_2 Vol_3 Vol_4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 2623-3428 (digital), 2623-3436 (print)

© 2018-2020 National and Kapodistrian University of Athen, Department of History and Archaeology.