Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Φιλοσοφική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη
157 84 Ζωγράφου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος
Καθηγητής της Βυζαντινής, Μεταβυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη 
157 84 Ζωγράφου
Τηλέφωνο: 2107277733
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fdimitr@phil.uoa.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Κώστας Βίγλας
Τηλέφωνο: 2107275617
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cviglas@libadm.uoa.gr