Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 11 (1960-1961)

Πίνακας Περιεχομένων


Έτος Κάλβου PDF
9

Μέρος Πρώτον


Ανδρέου Κάλβου "Ὡδή εις Ιονίους" PDF
Γεώργιος Θ. Ζώρας 11-54

Η 28η Οκτωβρίου 1940: Εισήγησις του κ. Βασιλείου Βέλλα, πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών PDF
Βασίλειος Μ. Βέλλας 55

Η 28η Οκτωβρίου 1940 εν σχέσει προς την άνθησιν των γραμμάτων εν Ηπείρω προ του Ιερού Αγώνος PDF
Νικὀλαος Β. Τωμαδάκης 56-74

Τέχνη και κάλλος PDF
Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος 75-78

Το ελληνικόν φρόνημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως διεδηλώθη εν Ασία PDF
Απόστολος Β. Δασκαλάκης 79-232

Η αγωγή του πολίτου υπό το φως των Αρχαίων PDF
Κωνσταντίνος Ι. Βουρβέρης 233-248

Το νόημα του πολιτικού φαινομένου της ζωής: Αισχύλος-Πλάτων PDF
Κωνσταντίνος Ι. Βουρβέρης 249-265

Ψυχολογικαί μελέται PDF
Σπυρίδων Μ. Καλλιάφας 266-287

Jean-Jacques Rousseau et l' eclosion d'un gout musical nouveau PDF
Maurice Descotes 288-305

Αι αξίαι της ζωής και η ιεράρχησίς των PDF
Κωνσταντίνος Σπετσιέρης 306-315

Συνέχεια του Λατινοελληνικού λεξικού PDF
Ερρίκος Α. Σκάσσης 316-346

Caverns measureless to man PDF
Bernard Blackstone 347-360

Κοραής και Ρήγας PDF
Απόστολος Β. Δασκαλάκης 361-390

Πολιτική κατάστασις εν Αθήναις εις τας παραμονάς των μηδικών και εξωτερική πολιτική της πόλεως των Αθηνών PDF
Ιωάννης Παπασταύρου 391-401

Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων κωδίκων βιβλιοθήκης Σπυρ. Λοβέρδου PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 402-446

Οι Ίωνες παρ' Ηροδότω PDF
Γεώργιος Αντ. Παπαντωνίου 447-454

Ήνις ηκέστας PDF
Θησεύς Στ. Τζαννετάτος 455-466

Το πρόβλημα της γνησιότητος της συγγραφής του Ιουδαίου λόγιου Αρταπάνου PDF
Κωνσταντίνος Ιω. Μερεντίτης 467-498

Γλωσσικού διαγωνισμού κρίσις: εισήγησις Γεωργίου Ιω. Κουρμούλη, τακτικού καθηγητού της Γλωσσολογίας PDF
Γεώργιος Ι. Κουρμούλης, Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Στυλιανός Γ. Κορρές 499-523

Γ. Τερτσέτης και Ν. Θωμαζαίος: ανέκδοτος αλληλογραφία: άγνωστον πολιτικόν δοκίμιον του Τερτσέτη PDF
Γεώργιος Θ. Ζώρας 524-590

Μέρος Δεύτερον


Φιλοσοφική Σχολή 1960-1961 PDF
  593-613

Ομιλία του κ. Andre Aymard κατά την τελετήν αναγορεύσεως ως επιτίμου διδάκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής PDF
Andre Aymard 614-619

Υπόμνημα της Φιλοσοφικής Σχολής περί της νέας διαρρυθμίσεως της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Κράτους PDF
  620-625

Πίναξ περιεχομένων PDF
  627-628