Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 21 (1970-1971)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Οι νεομάρτυρες του Βυζαντίου και η οσιομάρτυς Φιλοθέη Μπενιζέλου η Αθηναία (19 Φεβρουαρίου 1589) PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 9-25
Εκ της Βυζαντινής επιστολογραφίας: ο Όμηρος PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 26-38
Ανέκδοτοι επιστολαί του Παν. Κοδρικά προς τον Δημ. Ποστολάκαν PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 39-95
Historicisme, phenomenologisme et axiologisme dans l'esthetique de Hegel PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 96-105
Η σημασία της Μάλτας δια την Μ. Βρετανίαν συμφώνως προς ανέκδοτον έγγραφον των αρχών του 19ου αιώνος PDF
Σωτήριος Τσιτσώνης 106-117
Η πανώλης εν Κρήτη: Συμβολή εις την ιστορίαν των επιδημιών της νήσου PDF
Θεοχάρης Ευσ. Δετοράκης 118-136
Θέματα φιλοσοφίας της γλώσσης PDF
Δημήτριος Ν. Κούτρας 137-181
Κριτικαί και ερμηνευτικαί παρατηρήσεις εις Σοφοκλέους Αντιγόνην PDF
Αναστάσιος Αλεξ. Νικήτας 182-221
Πασκαλικός εγωκεντρισμός και σαρτρική "κόλασις" PDF
Κυριακή Ε. Χριστοδούλου 222-250
Νεοελληνική βιβλιογραφία: "Το Περιοδικόν μας" PDF
Νικόλαος Φρ. Τωμαδάκης 251-290
Σύγχυσις αορίστου και παρακειμένου εις την γλώσσαν των μη φιλολογικών παπὐρων PDF
Βασίλειος Γ. Μανδηλαράς 291-302
La conception Platonicienne du divin dans les Lois et le Timee et son rapport avec le bien de la Republique PDF
Άννα Μ. Κελεσίδου - Γαλανού 303-316
Η φιλοσοφία της κινήσεως PDF
Γρηγόριος Ι. Οικονομάκος 317-337
Σύμμεικτα Ευβοϊκής ιστορίας PDF
Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης 338-350
"Ο Σάτυρος ή το γυμνό τραγούδι" του Κωστή Παλαμά: ερμηνευτικαί παρατηρήσεις PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 351-357
Περί του ακριβούς παρ'Αισχύλω (Πέρ. 338-343) αριθμού των εν Σαλαμίνι ελληνικών και περσικών πλοίων PDF
Αντώνιος Δ. Παπανικολάου 358-370

Μέρος Δεύτερον

Φιλοσοφική Σχολή 1970-1971 PDF
  373-401
Πίναξ περιεχομένων PDF
403-404