Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 22 (1971-1972)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον


Νικηφόρος ιερομόναχος Ρόδιος ο Κρης PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 9-18

Ο τραγικός Ρωμανός PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 19-28

Η προκήρυξις του Αλέξανδρου Υψηλάντου "Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος" και ο "Ύμνος εις την Ελευθερίαν" του Διονυσίου Σολωμού PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 29-33

Βιβλιογραφία νεοελληνικής φιλολογίας του έτους 1968-1969 PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 34-136

Η δυναμική παρουσία του όντος PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 137-181

Contribution à un cent-cinquantenaire: Madame Bovary et l'Éducation sentimentale, ou les deux faces d'un même roman PDF
Roger Bismut 182-200

Αι βάσεις του βυζαντινού πολιτεύματος PDF
Αικατερίνη Σταυρ. Χριστοφιλοπούλου 201-223

Το πεπερασμένον του ανθρώπου και η αριστοκρατία της γνώσεως κατά Πλάτωνα PDF
Άννα Μ. Κελεσίδου - Γαλανού 224-235

Αι "συμφοραί" της Ελένης εις την ομώνυμον τραγωδίαν του Ευριπίδου PDF
Μίνως Μ. Κοκολάκης 236-255

Επί της φωνητικής των παπύρων PDF
Βασίλειος Γ. Μανδηλαράς 256-266

Ένας: η νεοπλατωνική διαλεκτική του προσώπου PDF
Δημήτριος Ι. Κουτσογιαννόπουλος - Θηραίος 267-285

Το θεωρητικόν υπόβαθρον της ιστορικής ορθογραφίας: συμβολή εις την σημειολογίαν PDF
Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης 286-307

Επί της προφοράς της γλώσσης των αρχαίων κειμένων: νεοελληνική ή “εξ επανασυνθέσεως” (“ερασμική”) προφορά; PDF
Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης 308-313

Οι παρ' Ηροδότω Αριστοτέλει και Πλουτάρχω λόγοι αποδημίας του Σόλωνος μετά την θέσπισιν των νόμων PDF
Αναστάσιος Αλεξ. Νικήτας 314-337

Μέρος Δεύτερον


Φιλοσοφική Σχολή 1971-1972 PDF
341-368

Πίναξ Περιεχομένων PDF
369-370