Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 23 (1972-1973)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον


Φωτίου, ηλικίαι των ανθρώπων PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 9-16

Ο γράφων παραγράφει-μεταγράφετε ως είναι PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 17-20

Η γλώσσα Ιωσήφ του Υμνογράφου PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 21-42

Ανώνυμα στιχουργήματα προσολωμικών ποιητών PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 43-102

Οι κυριώτεροι φορείς της Ελληνικής διπλωματίας κατά την Επανάστασιν του 1821 και το έργον αυτών PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 103-131

Ακρίται-Ακριτικά άσματα-Ακριτικόν έπος PDF
Δημήτριος Βασ. Οικονομίδης 132-153

Μία φυγή και μία επάνοδος PDF
Κωνσταντίνος Ι. Βουρβέρης 154-161

Η Αφροδίτη της Μήλου ως πηγή εμπνεύσεως των Γάλλων Παρνασσικών ποιητών και η "Ξενητεμένη" του Κωστή Παλαμά PDF
Ελένη Πολίτου - Μαρμαρινού 162-193

Future leisure needs and education PDF
Ιωάννης Σερ. Μαρκαντώνης 194-203

Η "Αδελφότης των Ευαγγελιζομένων", μυστική επαναστατική οργάνωσις του 1849 PDF
Βασίλης Βλ. Σφυρόερας 204-236

Ερμηνευτικαί παρατηρήσεις εις Αριστ.Αθην.Πολ.13 PDF
Αναστάσιος Αλεξ. Νικήτας 237-256

Τοπωνυμιολογικαί συμπτώσεις: Ασέληνον-Σκιά, Κόραξ-Γκιώνα PDF
Γεώργιος Ταξ. Κόλιας 257-262

Περί της χρονολογήσεως του Cod. Add. 10378 PDF
Αντώνιος Δ. Παπανικολάου 263-269

El mito historico PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 270-280

Chateaubriand, le chantre du crepuscule PDF
Henry Bouillier 281-293

Επιστήμη και φιλοσοφία: μία θεμελιώδης οντολογική διασάφησις της μεταξύ των σχέσεως PDF
Δημήτριος Ι. Κουτσογιαννόπουλος - Θηραίος 294-299

Βιβλιογραφία νεοελληνικής φιλολογίας του έτους 1970 PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 300-371

Fast speech rules and some phonological processes of modern greek: a preliminary investigation PDF
Δήμητρα Θεοφανοπούλου - Κοντού 372-390

Π. Πανάς και Αρ. Βαλαωρίτης: αι κατά του Αρ. Βαλαωρίτου σάτιραι PDF
Ερασμία - Λουίζα Σταυροπούλου 391-410

Αναγόρευσις εις επίτιμον διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του κ. Βασιλείου Καραγεώργη PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 411-412

Ομιλία κατά την τελετήν αναγορεύσεως του κ. Βασ. Καραγεώργη εις επίτιμον διδάκτορα PDF
Νικόλαος Μ. Κοντολέων 413-418

Η Κύπρος εiς τον αρχαίον Ελληνικόν κόσμον PDF
Βασίλειος Καραγεώργης 419-431

Γεώργιος Ταξ. Κόλιας (1906-1973): νεκρολογία PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 432-435

Μέρος Δεύτερον


Έκθεσις εργασιών Φιλοσοφικής Σχολής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1970-1973 PDF
Φιλοσοφική Σχολή 439-457

Φιλοσοφική Σχολή 1972-1973 PDF
  458-486

Πίναξ περιεχομένων PDF
  487-488