Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 24.1 (1973-1974)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον


Η ρωμαϊκή συνείδησις του Τίτου Λιβίου PDF
Κωνσταντίνος Ν. Ηλιόπουλος 9-118

Ο Όμηρος και το Άγιον Όρος PDF
Θησεύς Στ. Τζαννετάτος 119-130

L'Hellénisation du Thomisme au XIVe siècle PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 131-136

Sur une expression symbolique de la catégorie spatiale du "Nec plus ultra": le "Pommier vermeil" PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 137-141

Εισήγησις περί της προσωπικότητος και του επιστημονικού έργου του καθηγητού κ. Pierre Boyancé PDF
Κωνσταντίνος Ν. Ηλιόπουλος 142-155

Cicéron et Athènes PDF
Pierre Boyancé 156-169

Εισήγησις περί της προσωπικότητος και του επιστημονικού έργου του καθηγητού κ. Olof Gigon PDF
Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς 170-174

Εισήγησις περί της προσωπικότητος και του επιστημονικού έργου του καθηγητού κ. Olof Gigon PDF
Δημήτριος Ι. Κουτσογιαννόπουλος - Θηραίος 175-177

Die Dialoge des Aristoteles PDF
Olof Gigon 178-205

Νέα ιστορικά στοιχεία περί Ιωάννου Καποδίστρια: εκ των ρωσικών αρχείων PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 206-227

Στοιχεία περί της γαλλικής επιστημονικής αποστολής εις Πελοπόννησον και του έργου αυτής PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 228-247

Το νόημα και το δίδαγμα της 28ης Οκτωβρίου PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 248-263

Η επαναστάσις του 1821 και η περί αυτής ιστοριογραφία PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 264-281

Homeric poetry and tragedy PDF
Μίνως Μ. Κοκολάκης 282-292

Περί το ποιητικόν έργον του Ιωάννου Πετριτσόπουλου PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 293-300

Οικονομία εν τη δημιουργία παρά Πλάτωνι PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 301-308

Εκ της εκκλησιαστικής ορολογίας: πρωτοϊερεύς, πρωθιερεύς, πρωτοπρεσβύτερος, πρωτοθύτης, πρωτοπαπάς, πρωτοπαπαδίκιον, χωρ(ο)επίσκοπος, δευτερεύων των ιερέων, πρωτοπαπάς βίτζε, διδακτής, επίμετρον PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 309-330

Ce qu' Apportera l' edition de l'etymologicum Genuinum PDF
Νικόλαος Ανδ. Λιβαδάρας 331-336

Αι περί νεράιδων δοξασίαι και παραδόσεις του ελληνικού λαού PDF
Δημήτριος Βασ. Οικονομίδης 337-355

Νεωτέρα Γλωσσολογία: σύγχρονοι τάσεις και εξελίξεις εις την γλωσσικήν επιστήμην PDF
Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης 356-371

Αι ιστορικαί χρονολογίαι εν τω βίω του Σωκράτους PDF
Χάρης Ι. Τουλ 372-382

Η ιστορικότης της πλατωνικής απολογίας PDF
Χάρης Ι. Τουλ 383-396

Εικόνες Ελλήνων φιλοσόφων εις εκκλησίας: συμπληρωματικά στοιχεία PDF
Κωνσταντίνος Σπετσιέρης 397-436

Φιλελληνικά και ανθελληνικά ρεύματα εν τη αρχαία Ρώμη και ρωμαϊκός ανθρωπισμός PDF
Κωνσταντίνος Ν. Ηλιόπουλος 437-570

Σοφοκλέους Φιλοκτήτης στιχ. 425: Όσπερ ην γόνος PDF
Αντώνιος Δ. Παπανικολάου 571-578

Η αχαϊκή πολιτική της Σπάρτης PDF
Χρυσούλα Π. Καρδαρά 579-728

Επιγράμματα του Σιμωνίδου αναφερόμενα εις τους Περσικούς πολέμους PDF
Κωνσταντίνος Ιω. Μερεντίτης 729-775

Γλωσσικοί και εξωγλωσσικοί παράγοντες κατά την ερμηνείαν των φράσεων της παιδικής γλώσσης PDF
Ursula Stephany 776-798