Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 24.1 (1973-1974)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Η ρωμαϊκή συνείδησις του Τίτου Λιβίου PDF
Κωνσταντίνος Ν. Ηλιόπουλος 9-118
Ο Όμηρος και το Άγιον Όρος PDF
Θησεύς Στ. Τζαννετάτος 119-130
L'Hellénisation du Thomisme au XIVe siècle PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 131-136
Sur une expression symbolique de la catégorie spatiale du "Nec plus ultra": le "Pommier vermeil" PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 137-141
Εισήγησις περί της προσωπικότητος και του επιστημονικού έργου του καθηγητού κ. Pierre Boyancé PDF
Κωνσταντίνος Ν. Ηλιόπουλος 142-155
Cicéron et Athènes PDF
Pierre Boyancé 156-169
Εισήγησις περί της προσωπικότητος και του επιστημονικού έργου του καθηγητού κ. Olof Gigon PDF
Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς 170-174
Εισήγησις περί της προσωπικότητος και του επιστημονικού έργου του καθηγητού κ. Olof Gigon PDF
Δημήτριος Ι. Κουτσογιαννόπουλος - Θηραίος 175-177
Die Dialoge des Aristoteles PDF
Olof Gigon 178-205
Νέα ιστορικά στοιχεία περί Ιωάννου Καποδίστρια: εκ των ρωσικών αρχείων PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 206-227
Στοιχεία περί της γαλλικής επιστημονικής αποστολής εις Πελοπόννησον και του έργου αυτής PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 228-247
Το νόημα και το δίδαγμα της 28ης Οκτωβρίου PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 248-263
Η επαναστάσις του 1821 και η περί αυτής ιστοριογραφία PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 264-281
Homeric poetry and tragedy PDF
Μίνως Μ. Κοκολάκης 282-292
Περί το ποιητικόν έργον του Ιωάννου Πετριτσόπουλου PDF
Φαίδων Κων. Μπουμπουλίδης 293-300
Οικονομία εν τη δημιουργία παρά Πλάτωνι PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 301-308
Εκ της εκκλησιαστικής ορολογίας: πρωτοϊερεύς, πρωθιερεύς, πρωτοπρεσβύτερος, πρωτοθύτης, πρωτοπαπάς, πρωτοπαπαδίκιον, χωρ(ο)επίσκοπος, δευτερεύων των ιερέων, πρωτοπαπάς βίτζε, διδακτής, επίμετρον PDF
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης 309-330
Ce qu' Apportera l' edition de l'etymologicum Genuinum PDF
Νικόλαος Ανδ. Λιβαδάρας 331-336
Αι περί νεράιδων δοξασίαι και παραδόσεις του ελληνικού λαού PDF
Δημήτριος Βασ. Οικονομίδης 337-355
Νεωτέρα Γλωσσολογία: σύγχρονοι τάσεις και εξελίξεις εις την γλωσσικήν επιστήμην PDF
Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης 356-371
Αι ιστορικαί χρονολογίαι εν τω βίω του Σωκράτους PDF
Χάρης Ι. Τουλ 372-382
Η ιστορικότης της πλατωνικής απολογίας PDF
Χάρης Ι. Τουλ 383-396
Εικόνες Ελλήνων φιλοσόφων εις εκκλησίας: συμπληρωματικά στοιχεία PDF
Κωνσταντίνος Σπετσιέρης 397-436
Φιλελληνικά και ανθελληνικά ρεύματα εν τη αρχαία Ρώμη και ρωμαϊκός ανθρωπισμός PDF
Κωνσταντίνος Ν. Ηλιόπουλος 437-570
Σοφοκλέους Φιλοκτήτης στιχ. 425: Όσπερ ην γόνος PDF
Αντώνιος Δ. Παπανικολάου 571-578
Η αχαϊκή πολιτική της Σπάρτης PDF
Χρυσούλα Π. Καρδαρά 579-728
Επιγράμματα του Σιμωνίδου αναφερόμενα εις τους Περσικούς πολέμους PDF
Κωνσταντίνος Ιω. Μερεντίτης 729-775
Γλωσσικοί και εξωγλωσσικοί παράγοντες κατά την ερμηνείαν των φράσεων της παιδικής γλώσσης PDF
Ursula Stephany 776-798