Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 25 (1974-1977)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Η σύλληψη της Οδύσσειας και η μυθική παράδοση PDF
Wolfgang Kullmann 9-29
Η αναδιάρθρωση της βιβλιοθήκης του Ιστορικού Σπουδαστηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής PDF
Αικατερίνη Σταυρ. Χριστοφιλοπούλου 30-35
Το "δίλημμα" του Αρίονος στον Ηρόδοτο (Ηρόδ. 1, 24) PDF
Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς 36-42
Άκρητον γάλα (Όμ. ι 297) PDF
Αντώνιος Δ. Παπανικολάου 43-50
Ο φόνος του Ιππάρχου: νέα μαρτυρία PDF
Χρυσούλα Π. Καρδαρά 51-68
Ο Octave Merlier (1897-1976) και η προσφορά του στα νεοελληνικά γράμματα PDF
Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης 69-88
Περί της ιδέας κατά τον Πλάτωνα PDF
D. - W. Hamlyn 89-107
Ο κώδ. 51 της Μονής Δουσίκου PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 108-125
Οι κλασσικές σπουδές: ερωτήματα και σύγχρονοι στόχοι PDF
Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς 126-143
Η προέλευση της ρωμαϊκής υποκειμενικής ελεγείας PDF
Francis Cairns 144-161
Two passages of Chamaileon and a fragment of Aristotle PDF
Giuseppe Giangrande 163-166
Η "lancea sacra" παρά τω επισκόπω Κρεμώνης Λιουτπράνδω PDF
Βασίλειος Καραγεώργης 167-185
Οιδίπους Τύραννος: δράμα και θεωρία PDF
Hellmut Flashar 186-201
Deutsche Literatur im Zeitalter des Pompösen: zum Verhältnis von Literatur und Gesellschaft in den Gründerjahren 1870-1890 PDF
Klaus Betzen 202-225
Η έννοια του ανθρώπου στη φιλοσοφία του G. Ryle PDF
K. Kolenda 226-233
O ανθρώπινος προορισμός και ο θάνατος PDF
K. Kolenda 234-247
Έρευνα για τη σχετικότητα και τη συσχέτιση των πολιτιστικών αξιών περί καλού και ωραίου με όργανο δείγματα από την ελληνική δημοτική ποίηση PDF
Βασιλική Δενδρινού 248-264
Καταλογογράφησις του αρχείου Σπ. Λάμπρου PDF
Φλωρεντία Κ. Ευαγγελάτου - Νοταρά 265-358
Δημοσιεύματα Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου PDF
Γεώργιος Στ. Κορρές 359-422
Κατάλογος των παλαιών εκδόσεων του ιστορικού σπουδαστηρίου PDF
Αικατερίνη Καραπλή 423-455
Σπυρίδων Ν. Μαρινάτος (1901-1974): νεκρολογία PDF
Γεώργιος Στ. Κορρές 456-462
Κωνσταντίνος Ι. Λογοθέτης (1883-1975): νεκρολογία PDF
Δημήτριος Ν. Κούτρας 463-465
Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1906-1975): νεκρολογία PDF
Στέφανος Δημ. Ήμελλος 466-468
Νικόλαος Μ. Κοντολέων (1910-1975): νεκρολογία PDF
Βασίλειος Κ. Λαμπρινουδάκης 469-472
Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976): νεκρολογία PDF
Στέφανος Δημ. Ήμελλος 473-475
Γεώργιος Ι. Κουρμούλης (1907-1977): νεκρολογία PDF
Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης 476-479

Μέρος Δεύτερον

Φιλοσοφική Σχολή 1974-1977 PDF
483-510
Πίναξ Περιεχομένων PDF
511-512