Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 27 (1979)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Τα γλυπτά του Παρθενώνα και ο Φειδίας PDF
Nikolaus Himmelmann 9-24
The expression of the future PDF
Frank Robert Palmer 25-29
Η Πηνελόπη και οι μνηστήρες της PDF
Ernst Siegmann 30-43
La rupture de l'unite constitutive de la parole, de la musique et de la danse, et la critique Platonicienne du theatre PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 44-48
Le droit a la liberte PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 49-53
Κρατική λατρεία και ιστορία της πόλεως Επιδαύρου PDF
Βασίλειος Κ. Λαμπρινουδάκης 54-77
The individual vs society in Pamela and Tom Jones PDF
Μάριος - Βύρων Γ. Ραΐζης 78-93
Το πρόβλημα των παραδοσιακών μορφών σύνθεσης στον Όμηρο PDF
Hans Schwabl 94-106
Verse in den Griechischen Volkssagen PDF
Στέφανος Δημ. Ήμελλος 107-115
Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στην "Σφραγίδα" του Θεόγνιδος PDF
Αναστάσιος Αλεξ. Νικήτας 116-130
Dryden's indebtedness to Chapman in his translation of Homer's Iliad PDF
Αδάμ Αδάμ 131-138
Ο Liber Pater και οι μαρτυρίες του Μακρόβιου PDF
Μαρία Βουτσίνου - Κικίλια 139-151
Η Κρητική κωμωδία του ΙΖ'αιώνα και οι σχἐσεις της με την Αττική, τη Λατινική και την Ευρωπαϊκή κωμωδία PDF
Στέλλα Γεωργαλά - Πριόβολου 152-158
Η νεὀτερη παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά από το χωριό Αθίκια Κορινθίας PDF
Άννα Γουήλ - Μπαδιεριτάκη 159-166
Καθαρή γνώση και επιστήμη: συγκριτικές παρατηρήσεις στην καντιανή και πλατωνική φιλοσοφία PDF
Μιχαήλ Δημητρακόπουλος 167-191
Παλαιογραφικά και Μεταβυζαντινά PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 192-229
Philosophie der Mathematik bei Platon PDF
Δημήτριος Δ. Μούκανος 230-241
Μια νέα Lectio στο απόσπασμα του Αρχιλόχου 67αD,2 PDF
Χρίστος Χαρ. Ξύδας 242-246
Fugitives and Refugees in the Peloponnesian War PDF
Ανδρέας Χ. Παναγόπουλος 247-296
A child's potential verb development as form and function aspects of interlanguage and EFL PDF
Σοφία Παπαευθυμίου - Λύτρα 297-308
Απόψεις στα προβλήματα της μυθιστορηματικής τεχνικής: η θέση του συγγραφέα PDF
Φρειδερίκη Ταμπάκη -Ιωνά 309-314
Ο Κώστας Κρυστάλλης και το δημοτικό τραγούδι PDF
Μαρία Τριχιά - Ζούρα 315-374
La culture du moi dans l'elaboration de l'art de vivre de Montaigne PDF
Κυριακή Ε. Χριστοδούλου 375-399
Η εμπειρική ιατρική και η διαμάχη περί το γνωσιολογικόν πρόβλημα PDF
Νικόλαος Χρόνης 400-435
Ο Καζαντζάκης στη Βιέννη το '22 και οι σχέσεις του με τον "ψυχολόγο" Stekel PDF
Άννα Χρυσογέλου - Κατσή 436-455
Για την παράδοση και τη μεταρρύθμιση PDF
Θεόδωρος Γ. Παπακωνσταντίνου 456-467

Μέρος Δεύτερον

Φιλοσοφική Σχολή (1978-1979) PDF
  471-492
Πίναξ Περιεχομένων PDF
493-494
Τα γλυπτά του Παρθενώνα και ο Φειδίας [5 πίνακες] PDF
Nikolaus Himmelmann
Κρατική λατρεία και ιστορία της πόλεως Επιδαύρου [8 πίνακες] PDF
Βασίλειος Κ. Λαμπρινουδάκης