Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 29 (1986-1991)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Η μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας της περιόδου 1830-1930: απολογισμός και προτάσεις PDF
Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης 9-20
Μυθικός και ιστορικός χρόνος: μια προγραμματική συνάρτηση (Η παρουσία του μυθικού χρόνου στα Διηγήματα και τις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα) PDF
Βαγγέλης Αθανασόπουλος 21-68
Η υφολογική κριτική των Βυζαντινών και ο Θουκυδίδης PDF
Αγνή Βασιλικοπούλου - Ιωαννίδου 69-80
Deconstructing Chaucer's irony: courtly love in Troilus and Criseyde PDF
Μαρία Γιαννή 81-89
Il latino nella prima università greca in Corfù: documenti dell'archivio di Lord Guilford PDF
Στέλλα Γεωργαλά - Πριόβολου 91-98
Sex-fair language education and the teaching of english as a foreign language PDF
Βασιλική Δενδρινού 99-124
Nécessité et paradoxe de l'objet esthétique chez Kant PDF
Μιχαήλ Δημητρακόπουλος 125-140
Διορθώσεως διόρθωση: σχόλιο σχολαστικό στο διήγημα του Παπαδιαμάντη "Μια Ψυχή" PDF
Στέφανος Διαλησμάς 141-145
Φιλολογικά σύμμεικτα PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 147-177
Yeats's "The Second Coming" and the metaphor of mediumship PDF
Σπυρίδων Ι. Ηλιόπουλος 179-190
Ο λεγόμενος τύμβος Κοκκολάτων Κεφαλληνίας PDF
Γεώργιος Στ. Κορρές 191-199
Paradise lost and retrieved by disobedience to God PDF
Έφη Α. Λαμπαδαρίδου 201-215
A papyrus collection of the greek papyrological society PDF
Βασίλειος Γ. Μανδηλαράς 217-240
Το δημοτικό γκρεκάνικο τραγούδι και η έντεχνη ιταλική ποίηση της Καλαβρίας PDF
Domenica Minniti - Gonias 241-245
Η πνευματική κατάθεση του σκηνικού στην ελληνική τραγωδία PDF
Χαρά Μπακονικόλα - Γεωργοπούλου 247-253
Οδυσσέως και Ίρου πυγμή PDF
Αναστάσιος Αλεξ. Νικήτας 255-277
The impact of classical greek spirit on the american constitution PDF
Ανδρέας Χ. Παναγόπουλος 279-283
Ένδεσμος PDF
Άγγελος Αντ. Παπαϊωάννου 285-288
Θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλία του 18ου αιώνα; PDF
Walter Puchner 289-295
Yeats's preoccupation with spiritualism and his two Byzantium poems PDF
Μάριος - Βύρων Γ. Ραΐζης 297-308
Horkheimers Stellung zu Hegels Geschichtsphilosophie PDF
Νικόλαος Χρόνης 309-318
"Εποχή ποιήσεως": ο Ν. Ι. Σαρίπολος στα πλαίσια του ελληνικού ρομαντισμού PDF
Ερασμία - Λουίζα Σταυροπούλου 319-332
Μαξίμου του Γραικού επιγράμματα και κανόνας PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 333-350
Aristotle's Categories in St. John of Damascus' Dialectica PDF
Κωνσταντίνος Γ. Νιάρχος 351-361
Studia aesthetica culturalia PDF
Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 363-404
Ο ελληνισμός στην Ινδία κατά την αρχαιότητα PDF
Θεόδωρος Χ. Σαρικάκης 405-422
Η επέμβαση του Κοραή: η ιδεολογία της γαλλικής επαναστάσεως στην προς Πελοποννησίους επιστολή του PDF
Στέριος Φασουλάκης 423-431
Το roman-feuilleton (μυθιστόρημα-επιφυλλίδα), ο Παπαδιαμάντης και η Εφημερίς 1883-1891 PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρόπουλος, Ελένη Ι. Δαμβουνέλη 433-450
Η ερμηνεία της μυκηναϊκής λ. au-de-pi PDF
Ιωάννης Κ. Προμπονάς 451-458
Η Μικρογραφική Ζωφόρος της Θήρας και ο Όμηρος PDF
Τέση Σαλή 459-468
Νεκρολογίαι: Στυλιανός Γ. Κορρές (1910-1989) PDF
Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης 469-471
Νεκρολογίαι: Ι. Λουίζος Λουιζίδης (1912-1982), ΙΙ. Πέτρος Αιμ. Κολακλίδης (1920-1985) PDF
Γεώργιος Αθ. Τουρλίδης 473-484

Μέρος Δεύτερον

Οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής (1986-1991) PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 487-532
Περιεχόμενα PDF
533-535
Παροράματα PDF
537