Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

ΤΟΜ. 35 (2003-2004)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Πρόλογος PDF
  9
Σαπφώ και Θεόκριτος: Η φύση στο έργο τους PDF
Παναγιώτα Αργυροπούλου - Παπαδοπούλου 11-28
Η γυναίκα του Κανδαύλη PDF
Αδαμαντίνη Κουμιώτου 29-43
Sur les Ναυαγικά de Posidippe: P.Mil. Vogl. VIII 309 PDF
Φόνη Παγωνάρη - Αντωνίου 45-53
Ρεαλισμός και φαντασία στο αττικό θέατρο του 5.και 4.αι.π.Χ. PDF
Egert Pohlmann 55-80
Τα Ομηρικά έπη (Ιλιάς και Οδύσσεια) από τον πυλώνα των ηλεκτρονικών υπολογιστών PDF
Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 81-107
Time games: Helen, Odysseus, and intertextuality PDF
Χρήστος Κ. Τσαγγάλης 109-125
Οι μεταμορφώσεις της διαλεκτικής: από τις ανθρωπομορφικές αφηγήσεις στη χαοτική πολυσημία PDF
Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης 127-149
Δοκίμιο για την έννοια της πίστης PDF
Γιούλη Ι. Παπαϊωάννου 151-177
Περί του τέλους του ανθρώπου PDF
Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης 179-185
Φύση και όρια της βυζαντινής φιλοσοφίας PDF
Νικόλαος Γ. Πολίτης 187-212
Ο τροχός της τύχης ως λογοτεχνικό σύμβολο στην ελληνική και ιταλική γραμματεία PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 213-237
Ψυχολογική ερμηνευτική προσέγγιση της απαισιοδοξίας στην ποίηση: η περίπτωση των αθηναίων ρομαντικών PDF
Μαρία Δημάκη - Ζώρα, Αντώνιος Σ. Κουτσελίνης 239-251
Δύο ανέκδοτα γράμματα του Κύπρου Χρυσάνθη στον ποιητή Όμηρο Μπεκέ PDF
Βούλα Ε. Ποσάντζη 253-265
The limits of tradition: Ben Jonson's comedies PDF
Μαρία Γιαννή 267-280
Victor Hugo et Kostis Palamas: experience critique et recreation poetique PDF
Πολυξένη Α. Γούλα - Μητάκου 281-304
Dialogue intertextuel de litterature secondaire et retour aux sources de la litterature orale PDF
Emmanuelle Moser - Karagiannis 305-314
Η Superbia στο έργο του Σαλλούστιου PDF
Δημήτριος Ευστ. Δημητρόπουλος 315-327
Η Λατινική Αμερική και η οργάνωση της εκπαίδευσής της κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας PDF
Δημήτριος Λ. Δρόσος 329-338
Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 339-450

Μέρος Δεύτερον

Οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής (2003-2004) PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 453-497
Περιεχόμενα PDF
499-500