Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

ΤΟΜ. 37 (2005-2006)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Πρόλογος PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 9
Η θεατρική αντίληψη του Ψυχάρη PDF
Κυριακή Πετράκου 11-37
Ανδεγαυοί και Λουσινιάν στην ανατολική Μεσόγειο το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα PDF
Μαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου 39-45
Το κωμικό θέατρο από τον 4ο αιώνα στην ελληνιστική περίοδο: εξελικτικές τάσεις και συνθήκες παραγωγής PDF
Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος 47-101
Μανουήλ Κορινθίου ανέκδοτος παρακλητικός κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον και εις τον Άγιον Νικόλαον PDF
Δήμητρα Ι. Μονιού 103-111
Il desiderio della Grecia nella letteratura italiana PDF
Giulio Ferroni 113-120
Κριτική της πόλεως στην αρχαία κωμωδία: δείγματα των ορίων της PDF
Γεώργιος Δ. Κατσής 121-133
Δύο ανέκδοτοι κανόνες του Ιερού Φωτίου PDF
Αντώνιος Δ. Παναγιώτου 135-156
Οι θεοί στο έργο του Σαλλούστιου PDF
Δημήτριος Ευστ. Δημητρόπουλος 157-168
Η επαγωγή χωρίς μεταφυσική PDF
Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης 169-194
Η διαμόρφωση της έννοιας της προόδου στη φιλοσοφία της ιστορίας από τον Αυγουστίνο έως τον Bodin PDF
Γεώργιος Χρ. Στείρης 195-212
Βιβλία νεοελλήνων λογοτεχνών με αφιερώσεις στον Karl Dieterich αποκείμενα στο Ινστιτούτο Βυζαντινολογίας και Νεοελληνικής φιλολογίας του πανεπιστημίου του Μονάχου PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρόπουλος 213-247
Τα εβδομηντάχρονα της ΕΕΦΣΠΑ (1935-2005): επιστολιμαίες κρίσεις προς τον Γ. Θ. Ζώρα κατά την περίοδο 1953-1965 PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 249-315
Λατρευτική ζωή: θεατρικοί και κοινωνικοί ρόλοι στην Κεφαλονιά του πρώιμου 20ού αιώνα PDF
Γιώργος Π. Πεφάνης 317-331
L'émergence du discours politique féminin en France et en Grèce PDF
Μαρία Μενεγάκη - Κιντή 333-342
Some explanatory divinations as a contribution to the approach of the text of Gorgias PDF
Ευανθία Δρακωνάκη - Καζαντζάκη 343-357
Οι Άθλιοι συναντούν την Παναγία των Παρισίων στην Αθήνα του 20ού αιώνα PDF
Κωνστάντζα Γεωργακάκη 359-370
Des compétences d’exploitation et d’intégration des TIC à la conception de matériel didactique pour l'enseignement du français langue étrangère PDF
Αργυρώ Πρόσκολλη 371-385
Η έννοια του χρόνου στον Αριστοτέλη και στον Henri Bergson PDF
Μιχαήλ Κ. Μαντζανάς 387-400

Μέρος Δεύτερον

Οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής (2005-2006) PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 405-446
Περιεχόμενα PDF
447-448