Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

ΤΟΜ. 37 (2005-2006)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον


Πρόλογος PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 9

Η θεατρική αντίληψη του Ψυχάρη PDF
Κυριακή Πετράκου 11-37

Ανδεγαυοί και Λουσινιάν στην ανατολική Μεσόγειο το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα PDF
Μαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου 39-45

Το κωμικό θέατρο από τον 4ο αιώνα στην ελληνιστική περίοδο: εξελικτικές τάσεις και συνθήκες παραγωγής PDF
Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος 47-101

Μανουήλ Κορινθίου ανέκδοτος παρακλητικός κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον και εις τον Άγιον Νικόλαον PDF
Δήμητρα Ι. Μονιού 103-111

Il desiderio della Grecia nella letteratura italiana PDF
Giulio Ferroni 113-120

Κριτική της πόλεως στην αρχαία κωμωδία: δείγματα των ορίων της PDF
Γεώργιος Δ. Κατσής 121-133

Δύο ανέκδοτοι κανόνες του Ιερού Φωτίου PDF
Αντώνιος Δ. Παναγιώτου 135-156

Οι θεοί στο έργο του Σαλλούστιου PDF
Δημήτριος Ευστ. Δημητρόπουλος 157-168

Η επαγωγή χωρίς μεταφυσική PDF
Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης 169-194

Η διαμόρφωση της έννοιας της προόδου στη φιλοσοφία της ιστορίας από τον Αυγουστίνο έως τον Bodin PDF
Γεώργιος Χρ. Στείρης 195-212

Βιβλία νεοελλήνων λογοτεχνών με αφιερώσεις στον Karl Dieterich αποκείμενα στο Ινστιτούτο Βυζαντινολογίας και Νεοελληνικής φιλολογίας του πανεπιστημίου του Μονάχου PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρόπουλος 213-247

Τα εβδομηντάχρονα της ΕΕΦΣΠΑ (1935-2005): επιστολιμαίες κρίσεις προς τον Γ. Θ. Ζώρα κατά την περίοδο 1953-1965 PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 249-315

Λατρευτική ζωή: θεατρικοί και κοινωνικοί ρόλοι στην Κεφαλονιά του πρώιμου 20ού αιώνα PDF
Γιώργος Π. Πεφάνης 317-331

L'émergence du discours politique féminin en France et en Grèce PDF
Μαρία Μενεγάκη - Κιντή 333-342

Some explanatory divinations as a contribution to the approach of the text of Gorgias PDF
Ευανθία Δρακωνάκη - Καζαντζάκη 343-357

Οι Άθλιοι συναντούν την Παναγία των Παρισίων στην Αθήνα του 20ού αιώνα PDF
Κωνστάντζα Γεωργακάκη 359-370

Des compétences d’exploitation et d’intégration des TIC à la conception de matériel didactique pour l'enseignement du français langue étrangère PDF
Αργυρώ Πρόσκολλη 371-385

Η έννοια του χρόνου στον Αριστοτέλη και στον Henri Bergson PDF
Μιχαήλ Κ. Μαντζανάς 387-400

Μέρος Δεύτερον


Οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής (2005-2006) PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 405-446

Περιεχόμενα PDF
447-448