Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

ΤΟΜ. 42 (2010-2011)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Πρόλογος PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 9
Πρωτόκλητος Ανδρέας και Οσία Φιλοθέη PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος, Μαρία Χρόνη - Βακαλοπούλου 11-40
Έξι ανέκδοτα γράμματα του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη προς τον καθηγητή Νικόλαο Κ. Αρτεμιάδη PDF
Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης 41-56
Folkloristics: μια άλλη πρόταση για τη διεθνή ονοματοθεσία της λαογραφίας PDF
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 57-66
Η προέλευση της μοναστικής παράδοσης της Αιγύπτου σύμφωνα με ελληνικές και λατινικές πηγές PDF
Sameh - Farouk Soliman 77-91
Αρχετυπική δομή και χρονική συνέχεια: εκδοχές της μακράς διάρκειας PDF
Walter Puchner 93-110
Η ιταλική Παλιγγενεσία και ο απόηχός της στην ελληνική λογοτεχνία: με αφορμή την 150ετηρίδα της ίδρυσης του ιταλικού κράτους PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 111-172
Η Μασσαλία, γενέτειρα της "Μασσαλιώτιδας", "Πόλη χωρίς όνομα" PDF
Φωτεινή Ρεΐση 173-181
Η λαβδοειδής λύση του πλατωνικού προβλήματος “Γένεσις ψυχής κόσμου” (Τίμαιος, 35a1-36b6) με δώρια τετράχορδα (τόνος-τόνος-λείμμα) κατά την κατιούσα διαδοχή PDF
Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 183-227

Δεύτερη Ετήσια Σεμιναριακή Διάλεξη Λαογραφίας

Πρόσκληση PDF
Αθανάσιος Κ. Μαρκόπουλος 230
Πρόγραμμα εκδήλωσης PDF
231
Προλόγισμα PDF
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 232-233
Χαιρετισμός PDF
Παναγιώτης Ι. Κοντός 234
Χαιρετισμός PDF
Μαρίκα Θωμαδάκη 235-236
Χαιρετισμός PDF
Ελένη Καραμαλέγκου 237
Χαιρετισμός PDF
Αθανάσιος Κ. Μαρκόπουλος 238-240
Στίλπων Κυριακίδης: σύντομες επισημάνσεις στο λαογραφικό του έργο PDF
Γεώργιος Ι. Θανόπουλος 241-250
Βιο-εργογραφικά Βάλτερ Πούχνερ και ελληνική λαογραφία PDF
Βασιλική Ι. Χρυσανθοπούλου 251-256
Θεωρητικές διαστάσεις της συγκριτικής μεθοδολογίας στην εθνολογική και λαογραφική έρευνα: βαθμίδες συγκρισιμότητας και κλίμακες τυπολογιών PDF
Walter Puchner 257-277
Simone Weil vs université: aspects inédits de l'histoire d'une professeure rebelle (1931-1940) PDF
Λουκία Ευθυμίου 279-295
Συμβολή στην έρευνα για το θέατρο στα χρόνια της δικτατορίας: το ρεπερτόριο του Θεάτρου Τέχνης PDF
Γρηγόρης Ιωαννίδης 297-322
Σκοπέειν τα εωυτού (Ηροδ. 1,8,4): ταυτόσημο προς το γνώθι σαυτόν; PDF
Εμμανουήλ Ι. Μικρογιαννάκης 323-332

Μέρος Δεύτερον

Οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής (2010-2011) PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 333-393
Περιεχόμενα PDF
395-396