Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (για το περιοδικό Hθική, Aίθουσα 641)- ΤΚ 15784 Ιλίσια, Αθήνα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γεώργιος Ν. Πολίτης
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (για το περιοδικό Hθική, Aίθουσα 641)- ΤΚ 15784 Ιλίσια, Αθήνα. 


Τηλέφωνο: 2107277535
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ethiki@ppp.uoa.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Κώστας Βίγλας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cviglas@libadm.uoa.gr