Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Συντακτική Ομάδα

Επιστημονική Επιτροπή

  1. Steven Best, Associate Professor of Humanities and Philosophy, University of Texas El Paso
  2. Έλση Μπακονικόλα-Γιαμά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  3. Stephen R. L. Clark, Professor of Philosophy, University of Liverpool
  4. Ιωάννης Δελής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών
  5. Θεόπη Παρισάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  6. Roger Scruton, Research Professor, Institute for the Psychological Sciences, Arlington, Virginia

Διεύθυνση

  1. Γιώργος Ν. Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Αρχισυνταξία

  1. Ζαχαρούλα Θεοδώρου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Επιμέλεια Ύλης