Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Διονυσόπουλος, Αναστάσιος, Ελλάδα

  • Αρ. 3 (2007) - Άρθρα
    Φυσικές επιστήμες και Βυζάντιο - Ο προσδιορισμός της έμφυτης "δοθείσης δυνάμεως" κατά τον Ιωάννη Φιλόπονο και τον Νικηφόρο Βλεμμύδη
    Λεπτομέρειες  PDF