Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής. Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Ζωγράφου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Καραδήμας, Δημήτριος
Επιμελητής έκδοσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής. Πανεπιστημιόπολη, Γραφείο 611, 157 84 Ζωγράφου.
Τηλέφωνο: 2107277653
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimkaradimas@phil.uoa.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Ζώρας, Γεράσιμος Γ.
Τηλέφωνο: 210 7277825
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gerzoras@ll.uoa.gr