Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Προσωπικό

Συντακτική Επιτροπή

κ. Δημήτριος Καραδήμας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

κυρία Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

κ. Κωνσταντίνος Κοπανιάς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

κ. Κωνσταντίνος Γαγανάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

κ. Δημήτριος Δρόσος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

κ. Αντώνιος Παναγιώτου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

κυρία Αγγελική Τσόκογλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

κυρία Δάφνη Βηδενμάϊερ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα