Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Συντακτική Ομάδα

Επιμέλεια έκδοσης

  1. κ. Γεράσιμος Ζώρας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών