Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Επικαιροποιημένα θέματα Παθολογικής Ανατομικής

Το περιοδικό περιλαμβάνει άρθρα επικαιροποιημένης γνώσης σχετικά με την καθημερινή άσκηση της Ιατρικής Ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής με παράλληλη επίδειξη και σχολιασμό πρωτότυπων παθολογοανατομικών εικόνων.