Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

ΒΚΠ ΕΚΠΑ :: Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοτικής (e-Pub)


Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής εκδοτικής (e-Publishing ή εν συντομία e-Pub) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ φιλοξενεί επιστημονικά περιοδικά για τα οποία είτε έχει την φροντίδα έκδοσης το ΕΚΠΑ (ή κάποια μονάδα του) ή έχουν εξασφαλιστεί, αντιστοίχως, τα πνευματικά δικαιώματα για την ηλεκτρονική παρουσία τους στο σύστημα (περιοδικά που δεν συνεχίζουν να εκδίδονται  ενδέχεται να περιλαμβάνονται στο σύστημα για λόγους ιστορικής πληρότητας και σημαντικότητας).

Να σημειωθεί, ότι για κάθε περιοδικό που εντάσσεται στο σύστημα e-Pub, θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη συντακτική ομάδα που θα φέρει την ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο των αναρτήσεων/δημοσιεύσεων/άρθρων, όσο και για την επιμέλεια και τη διαχείριση της ηλεκτρονικής  έκδοσης μέσω των κατάλληλων διαδικασιών και ροών εργασίας. Η ΒΚΠ και το προσωπικό της, αν και μπορούν να συνδράμουν συμβουλευτικά  ή τεχνικά αν χρειαστεί, δεν εμπλέκονται στη διαχείριση και επιμέλεια των περιοδικών ούτε και φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο αναρτήσεων/δημοσιεύσεων/άρθρων που γίνονται σε αυτά.

Αν ενδιαφέρεστε να εντάξετε ένα νέο περιοδικό στο e-Pub, θα πρέπει να καταθέσετε στην Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, τη σχετική αίτηση.

Για γενικές πληροφορίες και απορίες περί της ένταξης ενός νέου περιοδικό στο σύστημα, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στους:

  • Κώστας Βίγλας, cviglas (at) uoa.gr
  • Ασημίνα Βλαχάκη, avlaxaki (at) uoa.gr
  • Αργυρώ Φραντζή, afrantzi (at) uoa.gr

 

Η υλοποίηση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και η ηλεκτρονική παρουσία, η αναδρομική ψηφιοποίηση και η αναδρομική τεκμηρίωση των τριών περιοδικών που εντάχθηκαν αρχικα στο σύστημα ("Ηθική", "Παρουσία" και "Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής"), έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» (κωδικός MIS 304160), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Λογότυπο ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Σημείωση: Αν στη δεξιά στήλη, εμφανίζεται η ενότητα "ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ" κενή (λάθος) , δηλαδή χωρίς να βλέπετε πλήκτρα επιλογών κάτω από τον τίτλο (σωστό), δοκιμάστε το εξής:

  • Επαναφόρτωση/ανανέωση (reload/refresh) τη σελίδα μερικές φορές ώστε να εμφανιστούν τα πλήκτρα μεταβολής μεγέθους χαρακτήρων.

Ακολουθεί αλφαβητικός κατάλογος των φιλοξενούμενων περιοδικών: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Όλα

Διαχρονία

Το περιοδικό Διαχρονία αποτελεί το επιστημονικό όργανο του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1997 και ως το 2016 (έτος έκδοσης του τελευταίου) εκδόθηκαν τεύχη και παραρτήματα. Η έκδοσή του θα είναι στο εξής ηλεκτρονική. Το περιοδικό παρέχει επιστημονικό βήμα σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιους και υποψήφιες διδάκτορες. Ακολουθώντας τη δομή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος, τα θέματα που δημοσιεύονται ανήκουν στα πεδία της ιστορίας (αρχαίας, μεσαιωνικής, νεότερης και σύγχρονης), της αρχαιολογίας (προϊστορικής, κλασικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής) και της ιστορίας της τέχνης.

Η συντακτική επιτροπή της Διαχρονίας αποτελείται από τέσσερα μέλη που ορίζει το Δ.Σ. του Συλλόγου και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που συμμετέχουν συμβουλευτικά. Τα υποβαλλόμενα άρθρα εξετάζονται από επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ.

Το περιοδικό εκδίδεται σε ένα τεύχος ετησίως και μπορεί να δημοσιεύει τα πρακτικά των επιστημονικών εκδηλώσεων του Συλλόγου σε παράρτημα. Το περιοδικό είναι ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης και τα τεύχη του δημοσιεύονται ηλεκτρονικά ως αρχεία pdf, δωρεάν διαθέσιμα για όλους στο διαδίκτυο αμέσως μετά την ανάρτησή τους.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

1 - 1 από 1 Στοιχεία