Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο ιστότοπος φιλοξενεί επιστημονικά περιοδικά σε ψηφιακή μορφή και υποστηρίζει την ηλεκτρονική έκδοσή τους σε όλο το φάσμα της εκδοτικής διαδικασίας. Η υλοποίησή του βασίζεται στη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού Open Journal systems (OJS) και υποστηρίζεται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ.

Το base URL για συγκομιδή μέσω του πρωτοκόλλου ΟΑΙ είναι το ακόλουθο:

http://epub.lib.uoa.gr/index.php/index/oai

Παρακαλούμε, ωστόσο, να μας ενημερώσετε στην ηλ. διεύθυνση ykb (at) lib.uoa.gr, αν προβαίνετε σε συγκομιδή των δεδομένων του ιστοτόπου.

Η ανάπτυξη του ιστοτόπου συντελέστηκε στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» (κωδικός MIS 304160), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχικά, στο σύστημα εντάχθηκαν τρεις περιοδικές εκδόσεις του ΕΚΠΑ: "Ηθική", "Παρουσία" και "Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής". Τα άρθρα όλων των εκδοθέντων τευχών των περιοδικών αυτών ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν αναδρομικά.

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκε η υλικοτεχνική υποδομή του ΥΚΒ ΕΚΠΑ, ενώ επίσης συνεργάστηκαν η εταιρία UniSystems A.E. (ανάδοχος υλοποίησης του υποέργου της ψηφιοποίησης υλικού), καθώς και το ακόλουθο προσωπικό του ΕΚΠΑ (υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη ιστοτόπου, επιμέλεια και τεκμηρίωση υλικού):

  • Κώστας Βίγλας (πληροφορικός)

  • Έφη Ζουμπούλη (βιβλιοθηκονόμος)

  • Μαίρη Μαζνώκη (βιβλιοθηκονόμος)

  • Γιάννης Οικονόμου (πληροφορικός)

  • Ηρώ Φραντζή (βιβλιοθηκονόμος)Λογότυπο ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχετικά με αυτό το σύστημα δημοσιεύσεων