e-Publishing of NKUA Journals

Ψηφιακές εφαρμογές, δημόσια αρχαιολογία και η ελληνική πραγματικότητα την εποχή του COVID-19: το παράδειγμα του myELeusis στο πεδίο της ψηφιακής ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων

Δέσποινα Τσιαφάκη, Καλλιόπη Παπαγγελή, Παρασκευή Μότσιου, Γιάννης Μούρθος, Νατάσα Μιχαηλίδου, Χρυσάνθη Τζαβαλή, Χριστίνα Καζαζάκη, Ανέστης Κουτσούδης, Χαϊρί Κιούρτ, Κωνσταντίνος Σταυρόγλου, Γιώργος-Αλέξης Ιωαννάκης, Φώτης Αρναούτογλου, Παναγιώτης Γκιόκας

Abstract


Ο κοινωνικός αποκλεισμός και τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του COVID-19 οδήγησαν το κοινό στη διαδικτυακή αναζήτηση του πολιτισμού ως ένα είδος διεξόδου. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία προβλήθηκαν, μέσω ποικίλων ψηφιακών εφαρμογών, ως χώροι όπου η ψυχαγωγία και η μάθηση μπορούν να συνδυαστούν ιδανικά, προσφέροντας έντονες εμπειρίες σε συνθήκες εγκλεισμού. Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο εμβληματικό Ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στην Ελευσίνα υλοποιείται το έργο myELeusis. Η ενιαία σύλληψη και συνδυαστική ανάπτυξη και χρήση των διαφορετικών ψηφιακών εφαρμογών που συναποτελούν το έργο αποτελεί τη βασική καινοτομία του, καθώς δημιουργεί ένα πρωτοποριακό μοντέλο συνολικής ψηφιακής διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Το myELeusis, ως ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών, δε θίγει μόνο ζητήματα ψηφιακής και δημόσιας αρχαιολογίας, ούτε δίνει απλά μια αξιόπιστη λύση σε καιρούς πανδημίας, αλλά μας εισάγει και στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη (πολύ-)αισθητηριακή εμπειρία των επισκεπτών ενός αρχαιολογικού χώρου και μουσείου, πριν, κατά και μετά την ίδια την επίσκεψη. Απώτερος στόχος του έργου είναι η «μύηση» των σύγχρονων επισκεπτών της Ελευσίνας, φυσικών και ψηφιακών, καθώς και η εξυπηρέτηση των αναγκών των αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων. 


Keywords


Ελευσίνα; myELeusis; δημόσια αρχαιολογία; ψηφιακή αρχαιολογία; COVID-19; προσωποποιημένη εμπειρία;

Full Text:

PDF (Greek)

References


Αλεξανδρή, Ε., Δ. Καλλώνη, Δ. Μάνεση και Κ., Τράντα Α. 2020. «Μουσεία και κορωνοϊός: Πρώτες σκέψεις για τα μουσεία στην Ελλάδα». ICOM, Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, Ελληνικό Τμήμα, Ενημερωτικό Δελτίο Νο 17, Περίοδος Β΄, Δεκέμβριος 2020:62–5.

Angelopoulou, A., D. Economou, V. Bouki, A. Psarrou, L. Jin, C. Pritchard και F. Kolyda. 2012. «Mobile Augmented Reality for Cultural Heritage». Στο Mobile Wireless Middleware, Operating Systems, and Applications. MOBILWARE 2011, επιμ. N. Venkatasubramanian, V. Getov και S. Steglich, 15–22. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (LNICST) 93. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30607-5_2

Baione, C. 2018. «Communicating Archaeology to Everyone. The Poggio Del Molino Archaeological Site Virtual Approach». Tafter Journal 103. http://www.tafterjournal.it/2018/11/15/communicating-archaeology-to-everyone-the-poggio-del-molino-archaeological-site-virtual-approach/

Bonacchi, C. 2018. «Digital media in public archaeology». Στο Key Concepts in Public Archaeology, επιμ. G. Moshenska, 60–72. London: UCL Press.

Bruno, F., L. Barbieri, M. Mangeruga, M. Cozza, A. Lagudi, J. Čejka, F. Liarokapis και D. Skarlatos. 2019. «Underwater Augmented Reality for Improving the Diving Experience in Submerged Archaeological Sites». Ocean Engineering 190 (October):1–10. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106487.

Γαλανίδου, Ν. 2012. «Προλεγόμενα στη σειρά Δημόσια Αρχαιολογία». Στο Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν. Μια διεπιστημονική προσέγγιση, επιμ. Ν. Γαλανίδου και L. H. Dommasnes, 7–16. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.

Carmigniani J., και B. Furht. 2011. «Augmented Reality: An Overview». Στο Handbook of Augmented Reality, επιμ. B. Fuhrt, 3–45. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0064-6_1

Čejka, J., A. Zsíros και F. Liarokapis. 2020. «A Hybrid Augmented Reality Guide for Underwater Cultural Heritage Sites». Personal and Ubiquitous Computing 24(5):815–28.

Γιγκλά, Α. 2018. «Δημόσια αρχαιολογία στο νομό Αιτωλοακαρνανίας». Διπλ. εργασ., Πανεπιστήμιο Πατρών.

Classen, C., και D. Howes. 2006. «The Museum as Sensescape: Western Sensibilities and Indigenous Artifacts». Στο Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture Museums and Material Culture, επιμ. E. Edwards, C. Gosden και R.B. Phillips, 199–222. Oxford και New York: Berg.

Ćosović, M., και B. R. Brkić. 2020. «Game-Based Learning in Museums - Cultural Heritage Applications». Information. 11(1): 22. https://doi.org/10.3390/info11010022

Δαμιανού, Γ. 2015. «Μουσείο και αισθήσεις: Ανακαλύπτοντας το νόημα μέσω της πολυαισθητηριακής εμπειρίας-Παραδείγματα στη σύγχρονη τέχνη». Διπλ. εργασ., ΑΠΘ-ΠΔΜ.

Deliyiannis, I., και G. Papaioannou. 2014. «Augmented Reality for Archaeological Environments on Mobile Devices: A Novel Open Framework». Mediterranean Archaeology and Archaeometry 14(4):1–10.

Dommasnes, L. H., και Ν. Γαλανίδου. 2012. «Εισαγωγή: Παιδιά και αφηγήσεις για το παρελθόν». Στο Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν. Μια διεπιστημονική προσέγγιση, επιμ. Ν. Γαλανίδου και L. H. Dommasnes, 19–35. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.

Elliott, T. 2019. «What Difference Has Digitization Made?». Στο Mapping the Classical World Since 1869: Past and Future Directions, SCS Annual Meeting 2019. http://awmc.unc.edu/wordpress/mapping-the-classical-world-since-1869-past-and-future-directions-scs-annual-meeting-2019-papers/3-what-difference-has-digitization-made-tom-elliott/.

Evans, T. L., και P. Daly, επιμ. 2006. Digital Archaeology: Bridging Method and Theory. London: Routledge.

Galatis, P., D. Gavalas, V. Kasapakis, G. Pantziou και C. Zaroliagis. 2016. «Mobile Augmented Reality Guides in Cultural Heritage». Στο MobiCASE 2016 - 8th EAI International Conference on Mobile Computing, Applications and Services, επιμ. F. Kawsar, P. Zhang και M. Musolesi, 11–9. Brussels: ICST.

Ghouaiel, N., S. Garbaya, J. M. Cieutat και J. P. Jessel. 2016. «Mobile Augmented Reality in Museums: Towards Enhancing Visitor’s Learning Experience». The International Journal of Virtual Reality 17(1):21–31.

Gladstone, M. E. 2012. «Sensing the Museum: Contests of Experience with Contemporary Art». Διδ. διατρ., University of Rochester.

Gunnarsson, F. 2018. Archaeological Challenges, Digital Possibilities. Digital Knowledge Development and Communication in Contract Archaeology. Lnu Licentiate 21. Växjö: Linnaeus University Press.

Hageneuer, S., επιμ. 2020. Communicating the Past in the Digital Age: Proceedings of the International Conference on Digital Methods in Teaching and Learning in Archaeology (12th-13th October 2018). London: Ubiquity Press.

Harada, T., Y. Hideyoshi, E. Gressier-Soudan και C. Jean. 2018. «Museum experience design based on multi-sensory transformation approach». Στο Design 2018. Proceedings of the 15th International Design Conference, May, 21-24, 2018 – Dubrovnik-Croatia, επιμ. D. Marjanović, M. Štorga, S. Škec, N. Bojčetić και N. Pavković, 2221–8. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0150

Hodder, I. 2002. Διαβάζοντας το Παρελθόν. Μτφ. Κ. Κωτσάκης. Αθήνα: 21ος Παράλληλος.

ICOM. 2020. «Ενημερωτικό δελτίο Νο 17». https://bit.ly/3hpB0l5

Καζαζάκη, Χ. 2020. «Οι αρχαιολογικές ταινίες ως εργαλείο επικοινωνίας Μουσείου και Κοινού. Το παράδειγμα των περιφερειακών μουσείων. Ζητήματα προβολής και αξιοποίησης». Διπλ. εργασ., ΕΑΠ.

Kajda, K. 2019. «Heritage - public and expert discourse in the process of heritagization». EX NOVO Journal of Archaeology 4:73–82.

Katifori A., M. Karvounis, V. Kourtis, S. Perry, M. Roussou και Y. Ioanidis. 2018. «Applying Interactive Storytelling in Cultural Heritage: Opportunities, Challenges and Lessons Learned». Στο Interactive Storytelling. 11th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2018, Dublin, Ireland, December 5–8, 2018, επιμ. R. Rouse, H. Koenitz, M. Haahr, 603–12. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11318. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04028-4_70

Kiourt, C., A. Koutsoudis και G. Pavlidis. 2016. «DynaMus: A Fully Dynamic 3D Virtual Museum Framework». Journal of Cultural Heritage 22:984–91.

Kiourt, C., A. Koutsoudis και D. Kalles. 2018. «Enhanced Virtual Reality Experience in Personalised Virtual Museums». International Journal of Computational Methods in Heritage Science 2(1):23–39.

Kiourt, C., και S. Markantonatou. 2018. «Intertwining Culture with Education Through Gamified Storytelling». International Journal of Computational Methods in Heritage Science 2(1):8–22. https://doi.org/10.4018/ijcmhs.2018010102

Kiourt, C., E.G. Theodoropoulou, A. Koutsoudis, G. Ioannakis, G. Pavlidis και D. Kalles. 2020. «Exploiting cross reality technologies for cultural heritage dissemination». Στο Applying Innovative Technologies in Heritage Science, επιμ. G. Pavlidis, 85–108. Hershey: IGI-Global. DOI:10.4018/978-1-7998-2871-6.ch005

Knott, J. 2020. «European museums must adapt to survive, says report». Museums Association, Museums Journal. https://www.museumsassociation.org/museums-journal/news/2020/05/european-museums-must-adapt-to-survive-says-report/

Κουσουλάκου Α., και Β. Τουτζιάρης. 2020. «Ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης των μνημείων της Θεσσαλονίκης». Στο Τάν γᾶν δαίειν καί ἀπεικονίζειν. Τιμητικός τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Χρηστογεώργη Καλτσίκη, επιμ. Ι. Παρασχάκης, Δ. Ρωσσικόπουλος και Α. Φωτίου, 262–79. ΑΠΘ: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Koussoulakou, A. 2019. «Archaeological Mapping: Past and Present». Ανακοίνωση στο International Conference “Stellar Ventures: From the Shores of Crete to the Plains of Macedonia”, Honoring Professor Stelios Andreou for His Contribution to Aegean Archaeology, 12-15 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη. http://toumba.web.auth.gr/-/index.php/en/publications/conference

Koussoulakou, A., M. Karantoni, Y. Mitzias, και K. Efkleidou. 2011. «The Heritage of Archaeological Mapping in Greece and Some Tools for a Digital Approach». E-Perimetron 6(3):152–60.

Koutsoudis, A., Vidmar, B. και F. Arnaoutoglou. 2013. «Performance evaluation of a multi-image 3D reconstruction software on a low-feature artefact». Journal of Archaeological Science 40(12):4450–56. https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.07.007

Koutsoudis, A., Vidmar, B., Ioannakis, G., Arnaoutoglou, F., Pavlidis, G. και Ch. Chamzas. 2014. «Multi-image 3D reconstruction data evaluation». Journal of Cultural Heritage 15(1):73–9. https://doi.org/10.1016/j.culher.2012.12.003

Koutsoudis, A., Ioannakis, G., Vidmar, B., Arnaoutoglou, F. και Ch. Chamzas. 2015. «Using noise function-based patterns to enhance photogrammetric 3D reconstruction performance of featureless surfaces». Journal of Cultural Heritage 16(5):664–70. https://doi.org/10.1016/j.culher.2015.01.008

Κωτσάκης, Κ. 2006. «Πρόλογος», Στο: Η αρχαιολογία στο στόχαστρο, επιμ. L. Meskell, μτφρ. E. Σαμπανίκου και A. Καουά, 9–12. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Λαγούδη, Ε. 2020. «Search-Culture.gr. Ο Πολιτισμός είναι για να τον μοιραζόμαστε». Καινοτομία. Έρευνα και ψηφιακή οικονομία 118 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020):20-21.

La Rosa, M. 2012. «Looking Forward. From Augmented Reality to Augmented Museums». Digimag 73:57–64.

Larson, J. 2013. The sensory experience museum. Capstone Research & Programming.

Λεκάκης, Σ. 2016. «Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Μια επισκόπηση». Στο Η αρχαιολογία στην Ελλάδα του σήμερα. Μνημεία και άνθρωποι σε κρίση. Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου 19-20 Μαρτίου 2015, επιμ. Χ. Μητσοπούλου, Ε. Νικολόπουλος και Μ. Φιλήμονος, 115–32. Δημοσιεύματα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς» 2. Αθήνα: Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς».

MacLean, J. S. 2019. «Is Time Squared? Perceptions of Time and Urban Archaeological Practice in New York City» Ανακοίνωση στο Theoretical Archaeology Group (TAG) North America Meeting, 3-5 Μαΐου 2019, New York, Syracuse, Syracuse University.

Matsuda, A. 2004. «The concept of ‘the Public’ and the aims of public archaeology». Papers from the Institute of Archaeology 15:90–7.

Matsuda, A., και K. Okamura. 2011. «Introduction: new perspectives in global public archaeology». Στο New perspectives in global public archaeology, επιμ. A. Matsuda και K. Okamura, 1–18. New York: Springer.

Mecella, M., F. Leotta, A. Marrella, F. Palucci, C. Seri και T. Catarci. 2018. «Encouraging Persons to Visit Cultural Sites through Mini-Games». EAI Endorsed Transactions on Game-Based Learning 4(14):1–10.

Melville, A. 2014. «Science Communication in Archaeology». Στο Encyclopedia of Global Archaeology, επιμ. C. Smith, Springer, 6511–15. New York: Springer.

Mortara, M., C.E. Catalano, F. Bellotti, G. Fiucci, M. Houry-Panchetti και P. Petridis. 2014. «Learning cultural heritage by serious games». Journal of Cultural Heritage 15(3):318–25.

Mohammed-Amin, R. K., R. M. Levy και J.E. Boyd. 2012. «Mobile Augmented Reality for Interpretation of Archaeological Sites». Στο PATCH 2012. Proceedings of the 2012 ACM Workshop on Personalized Access to Cultural Heritage, Co-Located with ACM Multimedia 2012, 11–4. Nara: ACM SIGMM. https://doi.org/10.1145/2390867.2390871.

Μούλιου Α. 2019. «Τα μουσεία στην Ελλάδα. Σταθμοί στην μεταπολεμική ιστορία και σύγχρονες προκλήσεις». https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMF230/Μάθημα%204%20%26%205_Ιστορία%20των%20μουσείων%20στην%20Ελλάδα/Μούλιου%202019_Τα%20μουσεία%20στην%20Ελλάδα.pdf

NEMO. 2020. Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe. Final Report. https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf

ΝΕΜΟ. 2021. Follow-up survey on the impact of the COVID-19 pandemic on museums in Europe. https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_FollowUpReport_11.1.2021.pdf

Nora, P. 1989. «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire». Representations 26:7–24.

Novák, D., D. Dreslerova, M. Kuna, J. Hasil, A. Danielisová, J. Mařík, M. Langová και J. Hložek. 2014. Archeologický Atlas Čech. Vybrané Památky Od Pravěku Do 20. Století - Archaeological Atlas of Bohemia. Selected Sites from Prehistory to the 20th Century. Praha: Archeologický ústav AV ČR: Academia.

Οικονόμου, Μ. 2012. «Μουσεία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Νέες προκλήσεις – Νέες εμπνεύσεις» . Στο ICOM. Ενημερωτικό δελτίο Νο 9, Ελληνικό Τμήμα, 4–6.

Palombini, A. 2017. «The rights of reproducing Cultural Heritage in the digital Era. An Italian Perspective». EX NOVO Journal of Archaeology 2:49–62.

Παπαγγελή Κ., 2002. Ελευσίνα, ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο. Αθήνα: Όμιλος Λάτση.

Pavlidis, G., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Tsioukas, V. και Ch. Chamzas. 2007. «Methods for 3D digitization of Cultural Heritage». Journal of Cultural Heritage 8(1):93–8. https://doi.org/10.1016/j.culher.2006.10.007

Pierdicca, R., E. Frontoni, P. Zingaretti, E. S. Malinverni, F. Colosi και R. Orazi. 2015. «Making Visible the Invisible. Augmented Reality Visualization for 3D Reconstructions of Archaeological Sites». Στο Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), επιμ. L. De Paolis και A. Mongelli: 25–37. Cham: Springer.

Πετούση, Δ. 2020. Δημιουργία πολυαισθητηριακής εμπειρίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (πρόταση για το Μουσείο Γεωαστροφυσικής) (ΜΑ), Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές», ΕΚΠΑ-ΠΑΔΑ.

Πλάντζος, Δ. 2014. Οι αρχαιολογίες του κλασικού. Αναθεωρώντας τον εμπειρικό κανόνα. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

Πλάντζος, Δ. 2017. «Το παρελθόν ως τραυματική εμπειρία στο παρόν». Στο Το παρελθόν στο παρόν: Μνήμη, ιστορία και αρχαιότητα στη σύγχρονη Ελλάδα, επιμ. Α. Αναγνωστόπουλος και Ν. Παπαδημητρίου, 117–35. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης.

Πούλιος Ι., και Σ. Τουλούπα. Υπό έκδ. «Ελληνικά Μουσεία σε Κρίση: Αποκτώντας Στρατηγική Ευελιξία στο Τρέχον Ασταθές Περιβάλλον», στο Μουσειολογία: Νέες Τάσεις, επιμ. Π. Βελένη και Χ. Γκατζόλης. Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Pujol, L., M. Roussou, S. Poulo, O. Balet, M. Vayanou, M. και Υ. Ioannidis. 2012. «Personalizing Interactive Digital Storytelling in Archaeological Museums: the CHESS Project». Στο 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, UK, 26-29 March 2012, 77–90. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Richardson, L. 2013. «A Digital Public Archaeology?». Papers from the Institute of Archaeology 23(1):1–12.

Richardson, L.-J. 2014. «Understanding Archaeological Authority in a Digital Context». Internet Archaeology 38. http://dx.doi.org/10.11141/ia.38.1

Schero, J. 2021. «Docents and Museum Education: The Past, Present and Future». Στο Engaging Communities Through Civic Engagement in Art Museum Education, επιμ. B. Bobick και C. DiCindio, 238–68. Hershey, PE: IGI Global.

Schweibenz, W. 2019. «The virtual museum: an overview of its origins, concepts, and terminology». The Museum Review 4(1).

Stone, T. 2018. «A Guide to the Use of Museum Collections for Archaeological Research». Advances in Archaeological Practice 6(4):372–76.

Συκκά, Π. 2020. Στη ΜΕΘ οι ναοί του πολιτισμού.

https://www.kathimerini.gr/culture/561184846/sti-meth-oi-naoi-toy-politismoy/

Συλαίου, Σ. 2020. Μουσείο και Μουσειακή Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη.

Sutphin, A. 2019. «NYC Archaeological Repository: The Nan A. Rothschild Research Center». AIA NY Society Newsletter January: 7–8.

Τζημίρη, Α. 2020. «Συγκριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση δημόσιας αρχαιολογίας. Μελέτη περίπτωσης: το ελληνικό μοντέλο/ Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης». Διπλ. εργασ., ΑΠΘ.

Tsiafaki, D. 2012. «The Contribution of New Technologies in Archaeology: Goals & Issues». Στο 2nd Symposium - Archaeological Research and New Technologies ARCH_RNT, University of Peloponnese, DHACRM, Kalamata, October 21-23, 2010, επιμ. N. Zacharias, 93–8. Καλαμάτα: DHACRM.

Tsiafaki, D., και N. Michailidou. 2014. «The Use of 3D in Archaeology: Advantages and Disadvantages». Ανακοίνωση στο 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), 10-14 September 2014, Istanbul, Turkey.

Tsiafaki, D., και N. Michailidou 2015. «Benefits and Problems through the Application of 3D Technologies in Archaeology: Recording, VisualiSation, Representation and Reconstruction». Scientific Culture 1(3):37–45.

Tsiafaki, D., και M. Katsianis 2021. «Stewardship of Digital Archaeological Data in Greece: a landscape of fragmentation». Internet Archaeology 58. https://doi.org/10.11141/ia.58.8

Verykokou, S., C. Ioannidis και G. Kontogianni. 2014. «3D Visualization via Augmented Reality: The Case of the Middle Stoa in the Ancient Agora of Athens». Στο Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, επιμ. M. Ioannides, N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, AY. Yen, και E. Quak, 279–89. Cham: Springer.

Virágos, G. 2019. «Communicating Archaeology: The magic triangle». Internet Archaeology 51. https://doi.org/10.11141/ia.51.5

Wang, S. 2020. «Museum as a Sensory Space: A Discussion of Communication Effect of Multi-Senses in Taizhou Museum». Sustainability, 12(7):3061. https://doi.org/10.3390/su12073061

Χαμηλάκης, Γ. 2015. Η αρχαιολογία και οι αισθήσεις: βίωμα, μνήμη και συν-κίνηση, Cambridge. Μτφ. Ν. Κούρκουλος. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

Χαραμή, Α. 2017. «Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών». Αρχαιολογία Και Τέχνες. https://www.archaiologia.gr/blog/2017/01/23/το-νέο-αρχαιολογικό-μουσείο-θηβών/
DOI: http://dx.doi.org/10.26247/aura5.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 2623-3428 (digital), 2623-3436 (print)

© 2018-2020 National and Kapodistrian University of Athen, Department of History and Archaeology.