Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών


Η δημιουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού, καθώς και η αναδρομική ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των τευχών του (από ΤΟΜ. 1/1925 έως ΤΟΜ. 43/2011-2012), συντελέστηκε στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» (κωδικός MIS 304160, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λογότυπο ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

 


ΤΟΜ. 43 (2011-2012)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον


Πρόλογος PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 9

Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου PDF
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 11-36

Μυθικές παραλλαγές του θανάτου του Μελέαγρου: από την Ιλιάδα του Ομήρου στους Συοθήρες του Στησίχορου PDF
Παναγιώτα Παπακώστα 37-53

Ανέκδοτη επιστολή του Σίμωνος του Κωνσταντινουπολίτου προς τον Αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' τον Παλαιολόγο PDF
Μυρσίνη Σ. Αναγνώστου 55-71

Συμβολή στη Σκυριανή λαογραφική βιβλιογραφία των ετών 1808-2010 PDF
Αλίκη Μανδηλαρά 73-106

La notion de l'etre chez les lexicographes Byzantins PDF
Διονύσιος Χ. Καλαμάκης 107-118

Η προτυποποίηση του ως και του σαν PDF
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος 119-125

Η βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος, Γιώργος Ανδρειωμένος, Μαρία Χρόνη - Βακαλοπούλου, Χριστόφορος Κοντονικολής 127-142

Feminisme et tentation autobiographique chez Louise Colet PDF
Δημήτρης Ρομπολής 143-157

Modalites stylistiques a travers la poetique de "Jours de Colere" de Silvie Germain PDF
Μαρία Κατσαντώνη 159-179

Η έννοια της ηθικής συνείδησης κατά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία PDF
Μιχαήλ Κ. Μαντζανάς 181-198

Τρίτη Ετήσια Σεμιναριακή Διάλεξη Λαογραφίας


Πρόσκληση PDF
Ιωάννης Πολέμης 199-200

Πρόγραμμα εκδήλωσης PDF
201

Προλόγισμα PDF
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 202-204

Χαιρετισμός PDF
Μαρίκα Θωμαδάκη 205

Χαιρετισμός PDF
Παναγιώτης Ι. Κοντός 206

Χαιρετισμός PDF
Ελένη Καραμαλέγκου 207-208

Χαιρετισμός PDF
Ιωάννης Πολέμης 209

Γεώργιος Α. Μέγας: πρώτος καθηγητής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύντομη αναφορά στο έργο του PDF
Γεώργιος Ι. Θανόπουλος 210-217

Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου: σύντομα βιο-εργογραφικά PDF
Αθηνά Σχινά 218-220

Η συμβολή του Γεωργίου Μέγα στην έρευνα του υλικού πολιτισμού PDF
Κατερίνα Γ. Κορρέ - Ζωγράφου 221-234

Η δοκιμιογραφία του Τάσου Αθανασιάδη: κύριες συντεταγμένες του έργου και ζητούμενα της έρευνας PDF
Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης 235-242

Κεφαλαιώδης και σύντομος παράδοσις αριθμητικών τε και μουσικών και γεωμετρικών κατά την στερεομετρίαν μαθηματικών θεωρημάτων διά την του πλατωνικού γεωμετρικού ή ευγονικού ή γαμικού αριθμού κατανόησιν (Πολιτεία, 546, Α, 1) PDF
Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 253-280

Considerazioni generali sulla grammatica e il suo uso nell' ambito dell'insegnamento della lingua italiana come LS in Grecia PDF
Γεωργία Μηλιώνη, Αθανασία Δρακούλη 281-314

Η πολυπολιτισμικότητα του λατινικού Μεσαίωνα κατά τους προαναγεννησιακούς χρόνους και η σημασία της για την πολυπολιτισμική Ενωμένη Ευρώπη PDF
Στέλλα Γεωργαλά - Πριόβολου 315-323

Το Decameron του Καζαντζάκη: ένα σενάριο για την τεχνική του μεταθεάτρου, πρόδρομη ανακοίνωση PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 325-370

Διορθωτικά στο Περί αλυπίας του Γαληνού PDF
Ιωάννης Πολέμης 371-378

Ο θάνατος του Οδυσσέα: από το αρχαιοελληνικό έπος στο νεοελληνικό θέατρο PDF
Παναγιώτα Αργυροπούλου - Παπαδοπούλου 379-396

Remarks to symbols and abbreviations in non-literary Greek papyri of the early Arabic period (640-800A.D.) PDF
Ελισσάβετ Πετρά 397-425

Μέρος Δεύτερον


Οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής (2011-2012) PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 427-477

Περιεχόμενα PDF
479-480