Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

Πληροφορίες για συγγραφείς

Ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε υποβολή στο συγκεκριμένο περιοδικό; Συνίσταται η αναθεώρηση της σελίδας Σχετικά με το περιοδικό για τις πολιτικές της ενότητας του περιοδικού, καθώς και της σελίδας Κατευθυντήριες γραμμές συγγραφέα. Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό πριν από την υποβολή, ή σε περίπτωση που έχουν ήδη εγγραφεί μπορούν απλά να συνδεθούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία με τα 5 βήματα.