Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

TOM. 38 (2006-2007)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον


Πρόλογος PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 9

Αρσενίου Ελασσόνος "Απομνημονεύματα" PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 11-33

Ο Νικόλαος Β. Τωμαδάκης ως νεοελληνιστής PDF
Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης 35-50

Ο Dositej Obradovic και η λογοτεχνία του Διαφωτισμού στα Βαλκάνια PDF
Jovan Deretic, Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 51-59

Emile Zola a travers le prisme de la critique litteraire neohellenique PDF
Πολυξένη Α Γούλα - Μητάκου 61-86

Λύση του προβλήματος "Περί γενέσεως ψυχής κόσμου": Πλάτωνος Τιμαίος 35α1-36β6 PDF
Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 87-136

Η παρουσία του Τριαδικού τροπαρίου στους ασματικούς κανόνες του Ιωσήφ του υμνογράφου PDF
Μαρία Χρόνη - Βακαλοπούλου 137-149

Αι προτυπώσεις της εν Δεηρά καμίνου και των τριών παίδων εις τους ειρμούς της Ζ' και της Η' ωδής των Ασματικών Κανόνων PDF
Ευτύχιος Ι. Τωμαδάκης 151-158

Οι χαιρετισμοί της Πανηγυρικής Α' του Αγ. Νεοφύτου του Εγκλείστου PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος, Φωτεινή Σπίγγου 159-171

Ο Pasolini προλογίζει τα ποιήματα του Παναγούλη PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 173-180

Φιλελευθερισμός και αμφισβήτηση PDF
Γιώργος Ν. Πολίτης 181-189

Προτεσταντικά και καθολικά σχολεία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα PDF
Στέφανος Καβαλλιεράκης 191-196

The "days of the old woman" in areas of southeastern Europe: a short comparative approach of the narration in other peoples of southeastern Europe PDF
Άννα Ι. Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα 197-206

Πτυχές της πρόσληψης του Δον Κιχώτη στη νεοελληνική γραμματεία: Κώστας Ουράνης - Νίκος Καζαντζάκης PDF
Μαρία Δημάκη - Ζώρα 207-214

Το περί Θείου ερώτημα κατά τους προσωκρατικούς, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη PDF
Μιχαήλ Κ. Μαντζανάς 215-228

Καθήκον και υποχρέωση κατά τον Ιμ. Κάντ PDF
Παναγιώτης Ν. Πανταζάκος 229-246

Στοιχεία για μία κριτική της θεατρικής κριτικής PDF
Γιώργος Π. Πεφάνης 247-276

Δικαϊκά στοιχεία στις "Μεταμορφώσεις" του Απουλήιου PDF
Δημήτριος Ε. Κουτρούμπας 277-285

Αρσένιος Ελασσόνος, Ματθαίος Κολητζίδης, Παύλος του Αλέππο: ορθόδοξοι κληρικοί ως μάρτυρες της Μοσχοβίτικης μουσικής πρακτικής (τέλη 16ου-μέσα 17ου αιώνα) PDF
Claudia Jensen, Γεώργιος - Ιούλιος Παπαδόπουλος 287-330

Εις Αθανάσιον Δ. Κομίνην (1930-2006): λόγος επικήδειος εκφωνηθείς την 6ην Φεβρουαρίου 2006 εις το Α' Νεκροταφείον Αθηνών PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 331-333

Μέρος Δεύτερον


Οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής (2006-2007) PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 337-381

Περιεχόμενα PDF
383-384