Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Πληροφορίες για βιβλιοθηκονόμους

Ενθαρρύνουμε τους βιβλιοθηκονόμους ερευνητικών ιδρυμάτων να περιλαμβάνουν το περιοδικό αυτό στις συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών πληροφόρησης των βιβλιοθηκών τους. Επίσης, είναι πιθανόν χρήσιμο να τονιστεί ότι το σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης (OJS) που χρησιμοποιεί το περιοδικό, είναι ανοικτού κώδικα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις βιβλιοθήκες για την φιλοξενία περιοδικών ή/και την εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που είναι μέλη της συντακτικής ομάδας κάποιου περιοδικού. (Διαβάστε περισσότερα για το Open Journal Systems).