Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας

Η Ηθική δεν περιορίζεται στο ρόλο του περιοδικού ανακοινώσεων. Φιλοδοξεί να γίνει περιοδικό διαλόγου.

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο: Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας


Η δημιουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού, καθώς και η αναδρομική ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των τευχών του (από Αρ. 1/2005 έως Αρ. 10/2014), συντελέστηκε στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» (κωδικός MIS 304160, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λογότυπο ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Αρ. 10 (2014)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα PDF
3

Άρθρα

Ο ορισμός του φυσικού νόμου στο έργο του Thomas Hobbes, Λεβιάθαν PDF
Παναγιώτα Βάσση 5-19
Η ηθικότητα στις βασικές κατευθύνσεις της φιλοσοφίας του δικαίου PDF
Ευάγγελος Γραμματικόπουλος 20-29
Φίλων και δουλεία PDF
Αθανάσιος Ζιάκας 30-42
Ανεπαρκείς πόροι υγείας και επιπόλαιοι ασθενείς: ο παράγοντας της προσωπικής ευθύνης PDF
Μιχάλης Ηγουμενίδης 43-57
Όψεις της δικαιοσύνης στην πλατωνική Πολιτεία PDF
Κωνσταντίνος Δ. Καλαχάνης 58-66
Βιβλιογραφικές οδηγίες PDF
67-71