Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνίου, Αλέξανδρος - Σταμάτιος, Ελλάδα

  • Αρ. 2 (2006) - Άρθρα
    Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο
    Λεπτομέρειες  PDF