Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του περιοδικού ορίζεται από τις θεματικές περιοχές που αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Ανθρωπιστικές Σπουδές, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Ιστορικές Σπουδές, Αρχαία Ιστορία, Μεσαιωνική-Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Προϊστορική Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχαιολογία της Μεταβυζαντινής Περιόδου, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Αρχαία Φιλοσοφία, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ειδική Διδακτική, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία και Διδακτική Πράξη, Ψυχολογία, Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία, Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, Σλαβικές Σπουδές, Θεατρικές Σπουδές, Μουσικές Σπουδές.

 

Πολιτικές ενότητας

Άρθρα

-

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Εισαγωγικά

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

I. Γλώσσα - Γλωσσολογία

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΙΙ. Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

III. Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Παράρτημα

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

IV. Αρχαιολογία

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

V. Λαογραφία

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

VI. Φιλοσοφία

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

VII. Ποικίλες Μελέτες

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Ε.Δ.Π. που εγκρίθηκαν κατά τα Ακαδ. έτη 1982-83 και 1983-84

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Ε.Δ.Π. που εγκρίθηκαν κατά το Ακαδ. έτος 1984-85

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Ε.Δ.Π. που εγκρίθηκαν κατά το Ακαδ. έτος 1985-86

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Ε.Δ.Π. που εγκρίθηκαν κατά το Ακαδ. έτος 1986-87

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Ε.Δ.Π. που εγκρίθηκαν κατά τo Ακαδ. έτος 1987-88

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Δ.Π. που εγκρίθηκαν κατά τo Ακαδ. έτος 1989-90

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Ε.Δ.Π. που εγκρίθηκαν κατά το Ακαδ. έτος 1991-1992

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Δ.Π.

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών μελών του Συλλόγου Δ.Π. που εγκρίθηκαν κατά τo Ακαδ. έτος 1996-97

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό αποστέλλεται για «τυφλή» αξιολόγηση από δύο κριτές οι οποίοι είναι ειδικοί στη θεματική του άρθρου.

 

Συχνότητα δημοσίευσης

Το περιοδικό εκδίδεται μια φορά το χρόνο.

 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.