Κεφαλαιώδης και σύντομος παράδοσις αριθμητικών τε και μουσικών και γεωμετρικών κατά την στερεομετρίαν μαθηματικών θεωρημάτων διά την του πλατωνικού γεωμετρικού ή ευγονικού ή γαμικού αριθμού κατανόησιν (Πολιτεία, 546, Α, 1)

Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.© e-PUB ΒΚΠ ΕΚΠΑ - Περιοδικό Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών