Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

ΤΟΜ. 43 (2011-2012)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Πρόλογος PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 9
Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου PDF
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 11-36
Μυθικές παραλλαγές του θανάτου του Μελέαγρου: από την Ιλιάδα του Ομήρου στους Συοθήρες του Στησίχορου PDF
Παναγιώτα Παπακώστα 37-53
Ανέκδοτη επιστολή του Σίμωνος του Κωνσταντινουπολίτου προς τον Αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' τον Παλαιολόγο PDF
Μυρσίνη Σ. Αναγνώστου 55-71
Συμβολή στη Σκυριανή λαογραφική βιβλιογραφία των ετών 1808-2010 PDF
Αλίκη Μανδηλαρά 73-106
La notion de l'etre chez les lexicographes Byzantins PDF
Διονύσιος Χ. Καλαμάκης 107-118
Η προτυποποίηση του ως και του σαν PDF
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος 119-125
Η βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος, Γιώργος Ανδρειωμένος, Μαρία Χρόνη - Βακαλοπούλου, Χριστόφορος Κοντονικολής 127-142
Feminisme et tentation autobiographique chez Louise Colet PDF
Δημήτρης Ρομπολής 143-157
Modalites stylistiques a travers la poetique de "Jours de Colere" de Silvie Germain PDF
Μαρία Κατσαντώνη 159-179
Η έννοια της ηθικής συνείδησης κατά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία PDF
Μιχαήλ Κ. Μαντζανάς 181-198

Τρίτη Ετήσια Σεμιναριακή Διάλεξη Λαογραφίας

Πρόσκληση PDF
Ιωάννης Πολέμης 199-200
Πρόγραμμα εκδήλωσης PDF
201
Προλόγισμα PDF
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 202-204
Χαιρετισμός PDF
Μαρίκα Θωμαδάκη 205
Χαιρετισμός PDF
Παναγιώτης Ι. Κοντός 206
Χαιρετισμός PDF
Ελένη Καραμαλέγκου 207-208
Χαιρετισμός PDF
Ιωάννης Πολέμης 209
Γεώργιος Α. Μέγας: πρώτος καθηγητής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύντομη αναφορά στο έργο του PDF
Γεώργιος Ι. Θανόπουλος 210-217
Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου: σύντομα βιο-εργογραφικά PDF
Αθηνά Σχινά 218-220
Η συμβολή του Γεωργίου Μέγα στην έρευνα του υλικού πολιτισμού PDF
Κατερίνα Γ. Κορρέ - Ζωγράφου 221-234
Η δοκιμιογραφία του Τάσου Αθανασιάδη: κύριες συντεταγμένες του έργου και ζητούμενα της έρευνας PDF
Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης 235-242
Κεφαλαιώδης και σύντομος παράδοσις αριθμητικών τε και μουσικών και γεωμετρικών κατά την στερεομετρίαν μαθηματικών θεωρημάτων διά την του πλατωνικού γεωμετρικού ή ευγονικού ή γαμικού αριθμού κατανόησιν (Πολιτεία, 546, Α, 1) PDF
Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 253-280
Considerazioni generali sulla grammatica e il suo uso nell' ambito dell'insegnamento della lingua italiana come LS in Grecia PDF
Γεωργία Μηλιώνη, Αθανασία Δρακούλη 281-314
Η πολυπολιτισμικότητα του λατινικού Μεσαίωνα κατά τους προαναγεννησιακούς χρόνους και η σημασία της για την πολυπολιτισμική Ενωμένη Ευρώπη PDF
Στέλλα Γεωργαλά - Πριόβολου 315-323
Το Decameron του Καζαντζάκη: ένα σενάριο για την τεχνική του μεταθεάτρου, πρόδρομη ανακοίνωση PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 325-370
Διορθωτικά στο Περί αλυπίας του Γαληνού PDF
Ιωάννης Πολέμης 371-378
Ο θάνατος του Οδυσσέα: από το αρχαιοελληνικό έπος στο νεοελληνικό θέατρο PDF
Παναγιώτα Αργυροπούλου - Παπαδοπούλου 379-396
Remarks to symbols and abbreviations in non-literary Greek papyri of the early Arabic period (640-800A.D.) PDF
Ελισσάβετ Πετρά 397-425

Μέρος Δεύτερον

Οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής (2011-2012) PDF
Γεράσιμος Γ. Ζώρας 427-477
Περιεχόμενα PDF
479-480