Το Decameron του Καζαντζάκη: ένα σενάριο για την τεχνική του μεταθεάτρου, πρόδρομη ανακοίνωση

Γεράσιμος Γ. Ζώρας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.© e-PUB ΒΚΠ ΕΚΠΑ - Περιοδικό Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών