Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 26 (1977-1978)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον


Les héros tragiques et la condition humaine PDF
Jacqueline de Romilly 9-24

Επίσπαστον κακόν: an aspect of the "tragic" notion PDF
Μίνως Μ. Κοκολάκης 25-42

Κοινωνιολογικά συμπεράσματα από την περιοχή του Επιτυμβίου Επιγράμματος PDF
Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς 43-49

Gehort Demokrit in die Geschichte der Philosophie oder in die Geschichte der Wissenschaft PDF
Αναστάσιος Γιανναράς 50-65

Κριτικαί και ερμηνευτικαί παρατηρήσεις εις Αρχιλόχου απ. 67a (D.) PDF
Αναστάσιος Αλεξ. Νικήτας 66-89

Was hat Pindar Neues zu sagen? PDF
Bruno Snell 90-97

Textual and interpretative problems in Hermesianax PDF
Giuseppe Giangrande 98-121

Παλιές και νέες λύσεις σε προβλήματα των ειδυλλίων του Θεοκρίτου PDF
Arnott W. Geoffrey 122-134

Ο ρόλος της τελολογίας στην Αριστοτελική επιστήμη PDF
Wolfgang Kullmann 135-156

"Ουδέ μεν ύληι": Θεοκρίτου PDF
Γεράσιμος Δ. Χρυσάφης 157-161

Η διαίρεσις κατ'επίνοιαν ως μέθοδος ερεύνης κοσμολογικών προβλημάτων PDF
Νικόλαος Χρόνης 162-190

Μετασχηματιστική ανάλυσι των συνδυασμένων αρνήσεων μετά από τα "αρνητικά" ρήματα της αρχαίας ελληνικής PDF
Δήμητρα Θεοφανοπούλου - Κοντού 191-230

Excavations at Hala Sultan Tekke in Cyprus PDF
Paul Åström 231-236

Ο θολωτός τάφος της Αιπείας-Ανθείας PDF
Γεώργιος Στ. Κορρές 237-257

Πόκος ή Νεφέλη;: ασυνήθιστη λεπτομέρεια της παραστάσεως του Ευαγγελισμού στη Βυζαντινή εικονογραφία PDF
Νικόλαος Β. Δρανδάκης 258-267

"Άρατε πύλας..." Ψαλμ. 23 (24) ,7 ...,: μια πρωτοχριστιανική επιβίωσις PDF
Νικόλαος Γκιολές 268-294

Ο παραφραστής του Αριστοτέλους ιερομόναχος Σοφονίας: (δεύτερο ήμισυ ιγ'-αρχαί ιδ'αι): παραλήπτης της επιστολής ριγ'του Κωνσταντίνου Ακροπολίτου PDF
Κωνσταντίνος Α. Μανάφης 295-305

Gnomologium Vatopedianum και Gnomologium Venetum: το Σοφόκλειο τμήμα PDF
Γεώργιος Ανδ. Χριστοδούλου 306-330

Άγιος Βάκχος ο Νέος PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος 331-363

Παρατηρήσεις εις Μ. Πλανούδη μετάφρασιν Α' επιστολής των ηρωίδων του Οβιδίου PDF
Αριστέα Σιδέρη - Τόλια 364-373

Η συμβολή των Goliardi εις την λατινικήν μεσαιωνικήν φιλολογίαν PDF
Στέλλα Γεωργαλά - Πριόβολου 374-392

"Ορέστης": ένα σονέτο του Κ. Βάρναλη PDF
Γιώργης Ν. Γιατρομανωλάκης 393-413

The Elizabethan Sonnet PDF
Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης 414-429

A phenomenological inquiry into some of the literary/dramatic aspects of Beckett, Shakespeare, and Sophocles PDF
Γιάννης Τσιώλης 430-491

The Glass Menagerie: the romantic vision of Tennessee Williams PDF
John Clendenning 492-506

More effective than words: the role of Kinesics, paralanguage and proxemics in Billy Budd PDF
Elizabeth Kennedy - Hewitt 507-521

Διαγλωσσία: αγωγή θεματική και προβληματική μιας σύγχρονης μαθησιακής διαστάσεως PDF
Νικόλαος Π. Μποχλόγυρος 522-544

Αναστάσιος Ν. Γιανναράς (1920-1977) PDF
Μίνως Μ. Κοκολάκης 545-553

Ερρίκος Αντ. Σκάσσης PDF
Ευθύμιος Β. Αντώναρος 554-576

Κωνσταντίνος Ι. Βουρβέρης (1899-1978) PDF
Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς 577-582

Ιωάννης Παπασταύρου (1893-1978) PDF
Βασίλης Βλ. Σφυρόερας 583-585

Νικόλαος Ι. Καρμίρης PDF
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης 586-590

Μέρος Δεύτερον


Φιλοσοφική Σχολή (1974-1977) PDF
  593-618

Πίναξ περιεχομένων PDF
621-622

Excavations at Hala Sultan Tekke in Cyprus [10 εικόνες] PDF
Paul Åström

Ο θολωτός τάφος της Αιπείας-Ανθείας [17 εικόνες] PDF
Γεώργιος Στ. Κορρές

Πόκος ή Νεφέλη;: ασυνήθιστη λεπτομέρεια της παραστάσεως του Ευαγγελισμού στη Βυζαντινή εικονογραφία [3 εικόνες] PDF
Νικόλαος Β. Δρανδάκης,

"Άρατε πύλας..." Ψαλμ. 23 (24) ,7 ...,: μια πρωτοχριστιανική επιβίωσις [3 εικόνες] PDF
Νικόλαος Γκιολές

Gnomologium Vatopedianum και Gnomologium Venetum: το Σοφόκλειο τμήμα [16 εικόνες] PDF
Γεώργιος Ανδ. Χριστοδούλου

Άγιος Βάκχος ο Νέος [4 εικόνες] PDF
Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος